Kroatiska A2 del 2 På plats/online

Plats Malmö

Det här är den andra kursen på nivå A2 i Malmö. Utveckla din förmåga att på kroatiska berätta om saker i din vardag och kommunicera med andra om familj, intressen, närmiljö och arbete.

Boka kursen nu
Förkunskaper
Det här är en kurs för dig som har läst kroatiska A2 del 1 i sin helhet eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper i kroatiska. Du kan redan känna igen enklare fraser, berätta kortfattat om dig själv och kommunicera med någon som talar långsamt och tydligt.

Mål
Efter kursen har du en del av kunskaperna i kroatiska på nivå A2 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå A2 kan du förstå och använda ord och fraser som har att göra med vardagliga situationer som att handla, fråga om vägen eller beskriva din familj och dina levnads- och yrkesförhållanden. Du kan delta i enklare samtal.

Kursinnehåll
  • På kursen får du lära dig:
  • förstå ord och fraser som rör dina personliga förhållanden
  • grammatik och språkstruktur
  • beskriva din familj, din utbildningsbakgrund och ditt arbete
  • samtala om vardagliga ämnen och aktiviteter som ligger nära dig själv
  • läsa och skriva enklare texter och meddelanden kultur och samhällsliv där språket talas
Kursupplägg
Undervisningen sker huvudsakligen på kroatiska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Undervisningen är alltid varierad, utgår från gruppens behov, kunskapsnivå och önskemål. Du förväntas vara aktiv på sammankomsterna och interagera med såväl lärare som andra deltagare. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena. Väljer du att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid

Kursledare
Folkuniversitetets kursledare undervisar i sitt modersmål.

Kurslitteratur
Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället.

Startgaranti
Kursen startar vid 3 anmälningar.

Övrigt
Kursen är planerad att äga rum i Folkuniversitetets lokaler. Har du inte möjlighet att närvara på plats är du välkommen att följa den online. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittspridningen av covid-19 kvarstår vid kursstart, så kommer kursen enbart att ges online.

Kursledare

Lidija Dokuzovic

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
09 sep 2020 - 28 okt 2020
On 17:30 - 19:00
Tillfällen
8
Plats
Regementsgatan 4, 21142 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1070248
Pris
2295 kr