Diplomerad Trädgårdsmästarassistent

Plats Trollhättan

Utbildningen som Trädgårdsmästarassistent ger dig kunskap om hur trädgårdsarbete planeras och genomförs. Kursen ges i Trollhättan.

Boka kursen nu

Målgrupp

Utbildningen är för dig som är trädgårdsintresserad och vill ha en möjlighet till ett yrke inom trädgård och hantverk. Den är även lämplig för dig som har egen trädgård som du önskar få kunskap att bearbeta och utveckla.

Mål

Efter avslutad kurs ska du ha tillgodogjort dig kunskaper så att du kan planera och genomföra förekommande uppgifter inom trädgård och hantverk.

Innehåll

Mark- och växtkännedom
 • Botanik
 • Växtnäringslära
 • Jordegenskaper
 • Växtbädd och växtplats
Vegetationsytor; träd, buskar, perenner
 • Växtkännedom – buskar
 • Växtkännedom – perenner
 • Växtkännedom – träd
 • Växtkännedom – ogräs
 • Plantering av buskar, perenner och utplanteringsväxter i växtbädd
 • Plantering av utplanteringsväxter i kruka/urna
 • Klippning av formklippt häck
 • Ogräsbekämpning och växtskydd
 • Plantering av träd
 • Beskärning av buskar
 • Växtkännedom – utplanteringsväxter
Vegetationsytor; gräs
 • Reparation och enklare underhåll av gräsytor
 • Skötsel av gräsytor med handhållen gräsklippare
 • Skötsel av gräsytor med grästrimmer
 • Underhåll av gräsytor
 • Skötsel av gräsytor med åkbar klippare
 • Skötsel av högvuxna gräsytor
Markbeläggningar
 • Barmarksskötsel av markbeläggningar för hand
 • Snö- och halkbekämpning för hand
 • Omläggning och justering av markbeläggningar
 • Termisk bekämpning av ogräs i markbeläggning
 • Barmarksskötsel av markbeläggningar med maskin
 • Snö- och halkbekämpning med maskin
Lekplatser
 • Skötsel av lekplatser
 • Underhåll av lekplats och lekutrustning
 • Funktionskontroll av lekutrustning
Skötsel och underhåll av naturmark

Produktionsstyrning – Arbetsplanering

Allmän yttre skötsel och översyn

Maskiner och verktyg
 • Handhållen maskin – Gräsklippare
 • Handhållen maskin – Grästrimmer
 • Handhållen maskin - Häcksax
 • Handhållen maskin – Lövblås
 • Handverktyg och redskap för utemiljöskötsel
 • Åkbar gräsklippare och redskapsbärare med klippaggregat
 • Redskapsbärare med vagn

För att bli diplomerad krävs att du har gjort diplomeringsuppgifter samt att du har minst 75% närvaro. Diplomeringsuppgiften består av inlämningsuppgifter och instuderingsfrågor där kursmomenten sammanfattas.

Uppgiften lämnas in i form av ett projektarbete som görs på lektionstid. Diplomeringsarbetet redovisas vid kursen slut.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Trollhättan. Tel: 0520 - 50 50 75

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Tid
03 mar 2022
To 18:00 - 21:15
Tillfällen
24
Plats
Garvaregatan 13, 46130 Trollhättan
Visa på karta
Studietimmar
96
Kurs-ID
1105881
Pris
24500 kr