Bruka Jorden - ett odlingsår tillsammans!

Plats Örebro

Bor du i Örebro län och är intresserad av att odla? Du kanske är trädgårdsfantast, nybörjare eller saknar odlingsyta – alla är välkomna i denna cirkel!

Boka kursen nu

Bruka Jorden - ett odlingsår tillsammans

I denna cirkel hjälps vi åt både praktiskt och teoretiskt. I studiecirkeln följer ni varandra genom odlingsåret med hjälp av studiematerialet, att dela erfarenheter och göra praktiska uppdrag tillsammans. Vi kan ha helt olika erfarenhet och förutsättningar - alla kan vi utvecklas tillsammans. Det är en fri studiecirkel, inte lärarledd kurs.

Som deltagare i studiecirkeln får du ett matigt studiematerial (på papper eller digitalt). Gruppen får också ett start-kit utifrån behov och förutsättningar, det kan t.ex. vara ett par säckar jord, pallkragar, fröer eller verktyg.

Exempel ur innehållet:

  • Lär känna jorden
  • Marktäckning, växtföljd och samodling
  • Anlägga odlingsbäddar
  • Från frö till planta och att ta egna frön
  • Odlingskalender
  • Skadedjur, sjukdomar och ogräs
  • Gröngödslingsgrödor, kompost och bokashi

Anmäl ditt intresse!

Om vi blir en grupp intresserade på en ort så kör vi igång. Tid, plats och upplägg bestämmer vi gemensamt.

Folkuniversitetet håller i första uppstartsmötet, hjälper till med planeringen för gruppen och finns som stöd under hela odlingsåret.

Har du frågor?

Kontakta Annika Ivehult

annika.ivehult@folkuniversitetet.se

Tid
Löpande kursstart
Kurs-ID
1139248
Pris
0 kr