Bruka Jorden - Ett odlingsår tillsammans!

Plats Falun

Är du intresserad av att odla? Du kanske är trädgårdsfantast, nybörjare eller saknar odlingsyta – alla är välkomna i denna cirkel!

Boka kursen nu

Bruka Jorden - ett odlingsår tillsammans

I denna cirkel hjälps ni åt både praktiskt och teoretiskt. Ni diskuterar olika tillvägagångssätt utifrån ett färdigt studiematerial. Studieplanen följer odlingsåret med inspiration, information och olika uppdrag. Ni kan ha helt olika erfarenhet och förutsättningar - alla kan utvecklas tillsammans. Som deltagare i studiecirkeln får du ett matigt studiematerial (på papper eller digitalt)

Första tillfället

5 september Folkunviersitetet dalarna kl 18.00-19.30.

Upplägg

• En studiecirkel är demokratisk och ni väljer gemensamt vilket upplägg ni vill ha, vad ni väljer att använda och i vilken ordning ni tar er an studiematerialet.

• Gruppen utser en cirkelledare, denna ska sedan gå en cirkelledarutbildning innan kommande träff.

• Deltagarna delar upp ansvaret för träffarna, t.ex. utifrån ett rullande schema.

• Cirkelledaren ansvarar för att rapportera deltagarnas närvaro efter varje träff. Är cirkelledaren frånvarande behöver en annan deltagare agera ”vikarie”, utföra cirkelledarutbildningen och ansvara för den aktuella närvarorapporteringen.

Folkuniversitetet anordnar:

• 1 uppstartsträff där vi lär känna varandra och pratar om mål med cirkeln.
• Inköp av önskat material till gruppen (t.ex. bok, pallkragar, anteckningsböcker, spadar).
• 1 avslutningsträff där vi utvärderar cirkeln tillsammans och hjälper cirkelledaren med den sista rapporteringen.

Förhållningssätt

• Låt alla komma till tals och låt var och en ha sin egen ståndpunkt.
• Var nyfiken på vad andra tänker och vill dela med sig av.
• Det är helt ok att tycka något annat när man går hem från träffen, än när man kom dit. Kunskap blir till när fakta får bearbetas, diskuteras och sjunka in.

Nu börjar vi!

Varmt välkomna!

Har du frågor?

Kontakta Mikael Norrgård

mikael.norrgard@folkuniversitetet.se

Tid
05 sep 2022
Må 18:00 - 19:30
Plats
Folkuniversitetet, Slaggatan 8, 79171 Falun
Visa på karta
Kurs-ID
1135322
Pris
0 kr