Trädgård i Norrland Distans Live

Plats Distans

Det här är en nybörjarkurs på distans för dig som är nyfiken på trädgårdsodling. I denna online-kurs kommunicerar du direkt med din lärare och dina kurskamrater precis som i klassrummet.

Boka kursen nu

Trädgård i Norrland Distans Live

Mål

Målet för kursen är att du ska få en förståelse för vilka förutsättningarna är för att lyckas med trädgård i ett kallare klimat och utifrån det lära dig fungerande odlingtekniker. Du får också kunskaper som hjälper dig att göra bra och riktiga växtval vad avser träd, buskar, perenner, sommarblomor, frukt och bär. Finns intresse hos deltagarna berör vi också odling av grönsaker.

Innehåll

• Det norrländska klimatet och förutsättningarna för odling här. Vilka för- och nackdelar finns med ett kallare klimat?

• Hur kan man "lura" klimatet och vilka knep och odlingstekniker är smarta att använda för att kunna lyckas?

• Jord och växtnäring

• Art- och sortkunskap vad avser träd, buskar, frukt, bär, perenner, sommarblommor och i viss mån grönsaker. Hur ser de ut, och vilka kvaliteter och egenskaper har de? (höjd, blomningstid, fruktsättning med mera) Hur och var ska de odlas för att utvecklas på bästa sätt?

Träffar

1. Det norrländska klimatet. Förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Jordar och växtnäring. Odlingstekniker generellt.

2. Träd, buskar (inklusive häckar) och perenner. Utseende, egenskaper, odlingstekniker och användningsområden.

3. Frukt och bär samt sommarblommor. Utseende, sortval, odlingstekniker, egenskaper, användningsområden.

Kursen ges under tre tillfällen via plattformen Microsoft Teams. Minst 6 anmälda krävs för att kursen ska starta och det är begränsat antal platser.

Lärare i kursen är landskapsarkitekt Mirjam Åkerblom som har en gedigen kunskap inom ämnet. Hon arbetar bland annat med trädgårdsdesign men även med praktiskt trädgårdsarbete och pedagogisk verksamhet. Läs gärna mer på hennes hemsida: Mirjamak.com

Kursledare

Mirjam Åkerblom

Har du frågor?

Kontakta Angelina Akdag

angelina.akdag@folkuniversitetet.se

Tid
01 jun 2020 - 15 jun 2020
Må 18:30 - 21:00
Tillfällen
3
Studietimmar
9
Kurs-ID
1074116
Pris
1200 kr