Ekologisk biodling

Plats Södertälje

Här är kursen för dig som funderar på att skaffa egna bin och vill att de ska tas om hand så naturligt som möjligt. Kursen ges som ett samarbete mellan Folkuniversitetet Södertälje & Skillebyholm.

Boka kursen nu

Vem kan gå kursen?

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du på bästa vis tar hand om bin som privat biodlare.

Mål

Målet med kursen är att kursdeltagaren vid genomförd kurs teoretiskt ska känna till:

 • binas årsrytm, samt arbetsmetoder och tidpunkter då man bör vara vid samhället.
 • arbetssätt, utrustning och samhällets uppbyggnad.
 • bästa nektar- och pollenväxter samt deras blomningstid.
 • arbetsmetoder för att ta honungen från samhället och slungning.
 • hur man tar hand om honungen och har kännedom om andra biprodukter.
 • etik och skyldigheter som gäller vid biodling i Sverige.

Kursinnehåll

Kursen går igenom själva bisamhället, vilka olika bin som finns och vilken utrustning du behöver för att starta upp. Du får också veta vad som gäller för biodling i Sverige, etik och skyldigheter. Biskötsel över året gås igenom och du får information om bisjukdomar, nektarflöde och pollinering. Till slut tar vi även upp honung, hur den ”skördas”, slungas och behandlas, samt information om andra biprodukter." Vid avslutad kurs har du teoretisk kunskap för att starta upp en egen kupa.

Kursinnehåll ekologisk biodling:
 • Biskötsel i Sverige – vad behövs för att börja
 • Bisamhället
 • Binas biologi, biraser
 • Bikupor och utrustning
 • Biskötsel genom året vår, sommar, höst
 • Bisjukdomar
 • Nektarflöde och pollinering
 • Honung och andra produkter
 • Honung – slungning och behandling – skötsel av biredskap

Besök vid kursledarens bikupor och vid gynnsamt väder även öppning/visning av kuporna.

Kursupplägg

Kursen hålls under två tillfällen á fem timmar, totalt 10 studietimmar den 21 mars samt 25 april . Kursen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet Södertälje och Skillebyholm.

Fortsättningsmöjligheter

Vi erbjuder fortsättningskurser till alla pågående kurser. Vår ambition är att du skall få samma tid, lärare och lokal på din fortsättningskurs som du hade tidigare.

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Om kursledaren:

Niklas Nyström driver sedan flera år tillbaka Lugnets Bigårdar som är ett litet biodlingsföretag som ligger i Mölnbo, Sörmland. Honungen från Lugnets Bigårdar är lokalbestämd, dvs att honungen kommer från kupor som finns på den ort som det står på etiketten. Produktionen är ekologisk och ansluten till KRAV.

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
21 mar 2020 - 25 apr 2020
Lö 10:00 - 15:00
Tillfällen
2
Plats
Skillebyholm, 15391 Södertälje
Visa på karta
Studietimmar
10
Kurs-ID
1046049
Pris
1750 kr