VHF/SRC - Short Range Certificate

Plats Helsingborg

Intensivkurs som ge de kunskaper som krävs för att få använda VHF. Nu fordras bl.a. även kännedom om GMDSS och digitala VHF-systemet.

Boka kursen nu
Mål
Med en VHF-radio ombord höjer du säkerheten och får möjlighet att kommunicera med bl.a. den kommersiella sjöfarten, hamnar, broat, lotsar och andra fritidsfartyg. Kursen ger dig de kunskaper som är obligatoriska för att få lov att använda VHF. Efter kursen är målet att du skall klara provet för SRC ( Short Range Certificate)


Innehåll
Kännedom om radiofrekvenser och frekvensband:
- enheten för frekvens och frekvenserför VHF-trafik, utbredningssätt och räckvidd.

Kännedom om bestämmelserna i lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl a på:
- tillståndsgivning och tillståndstid
- återkallande och ändring av tillståndsvillkor
- avgifter
- tillståndsmyndighet och tillsyn
- åtgärder mot störningar
- straff mm
- användning av radiosändare i krig mm
- sekretess

Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation.

Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser.

Kännedom om expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering såsom
- val av kanal
- radiodisciplin
- allmänt anrop
- anropa kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt-handelsfartyg)
- avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod.

Kännedom om hur de ingående delsystemen i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) är uppbyggda och deras roll i GMDSS (DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT).

Kunskap om :
- nödtrafik, nödkanal, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och deras innehåll, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse pga oavsiktligt larm på DSC
- iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivit eller ofullständigt meddelande, annullering och återkallande pga misstag
- varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering
Kunskap i bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet.

Färdighet i att på ett tillfredsställande sätt etablera kontakt på VHF.

Kännedom om betydelsen av de engelska standardfraserna vad avser säkerhetskommunikation och orden som förekommer i nödtrafiken.

Intygsprov anordnas
Kursmaterial och kosnad för intygsprov ingår inte.

Kursledare

Gustaf Drake af Hagelsrum

Har du frågor?

Kontakta Pia Grönsund

pia.gronsund@folkuniversitetet.se

Tid
28 sep 2021 - 05 okt 2021
Ti 18:30 - 20:45
Tillfällen
2
Plats
Trädgårdsgatan 25, 25224 Helsingborg
Visa på karta
Studietimmar
6
Kurs-ID
1104145
Pris
695 kr