Förarintyg

Plats Helsingborg

Grundläggande kurs för alla, såväl skeppare som besättning, ombord i fritidsbåtar. Gå den hos oss på Folkuniversitetet i Helsingborg. För ökad säkerhet ombord och en god grund för vidare nautiska kunskaper.

Boka kursen nu
Den grundläggande kursen för alla, såväl skeppare som besättning, ombord i fritidsbåtar.
För ökad säkerhet ombord och en god grund för vidare nautiska kunskaper.

Idag måste den ansvarige ombord inte ha formella kvalifikationer - så länge fritidsbåten är kortare än12 m och smalare än 4 m, är svensk och är på svenskt eller internationellt vatten. Dock måste denne ha kunskaper motsvarande Förarintyg för att båten enligt lag ska anses betryggande bemannad.
Förarintyg ger rabatt på båtförsäkringen samt krävs om du vill hyra båt.
Om ett obligatoriskt båtkörkort införs kommer Förarintyget att gälla.

Här lär du dig bl.a.
• allt du måste veta för att i dagsljus navigera inomskärs och nära land
• om nödsignaler, säkerhetsutrustning, sjöräddning, brand, radiokommunikation och allt annat som är viktigt för säkerheten ombord
• de internationella sjövägsreglerna
• hur du hanterar båten i olika situationer
• om sjövädret
• om tekniska, elektroniska och andra navigerings-
hjälpmedel
• vad du måste känna till ur sjölagstiftningen

Kursen följer noga Nämnden för Båtlivsutbildnings (NfB) nationella kunskapskrav för Förarintyg (jan 98).

Material

Material ingår inte i kursavgiften.


Kursmaterial c:a 550kr.
Intygsprov anordnas i samband med kursen.

Har du frågor?

Kontakta Pia Grönsund

pia.gronsund@folkuniversitetet.se

Tid
Ej fastställt
Må 18:30 - 21:00
Tillfällen
9
Plats
Trädgårdsgatan 25, 25224 Helsingborg
Visa på karta
Studietimmar
27
Kurs-ID
1104131
Pris
2302 kr