Förarintyg + Kustskepparintyg Distans

Plats Distans

Det här är en kombinationskurs som omfattar både Förarintyg och Kustskepparintyg (skepparexamen). Kursen ges på distans. Inloggningsuppgifter skickas per mail efter det att avgiften är betald.

Boka nu

 

Målgrupp


Kursen är för dig som har intresse av att kunna framföra ett fritidsfartyg och vill lära dig mer om reglerna på sjön och som vill studera på distans.


Mål


Att ge dig kunskaper i navigation, sjömanskap och sjösäkerhet. Kustskepparintyget ger dig behörighet att framföra ett fritidsfartyg på över 12x4 meter.

Innehåll


Förarintyg:

Sjökortet
Sjövett
Gradnät
Distans, fart och tid
Knopar
Kompass
Kurs och manövrering
Sjömärken, lanternor och signaler
Lägesbestämning och avdrift
Väjningsregler
Väder
Fyrar
Ansvar, sjösäkerhet och olycksfall

Kustskepparintyg:

Korrektioner
Död räkning
Avdrift och strömberäkningar
Mörkernavigering
Elektronisk utrustning
Pejling
Väder
Ansvar och sjösäkerhet

Arbetssätt


Kursen läses helt på distans och kontakten med läraren och de andra kursdeltagarna sker via en kursplattform på nätet. Du måste ha tillgång till dator med Internetuppkoppling samt skrivare. Kursen är uppdelad i 16 studiepass och en kursplan beskriver hur man bör lägga upp sitt arbete. En normal studietakt är 16 veckor. Du har tillgång till kursen under 6 månader från det att du får kallelsen.

Under kursens gång kommer det att läggas ut ytterligare övningsmaterial för dem som vill ha extra träning. Flera av dessa övningar är avsedda att stimulera till kontakt mellan kursdeltagarna via ett speciellt diskussionsforum som finns på kursplattformen. Frågor man ställer till läraren via mail besvaras senast påföljande dag.

Varje deltagare studerar individuellt.


Litteratur/material


Kursen bygger på ett specialframtaget material. Detta ingår inte i kursavgiften, men bör köpas till för att innehållet ska kunna tillgodogöras deltagaren på ett bra sätt. Priset för kurslitteratur (två böcker + två sjökort) 782 kr. Priset för bestick (passare, transportör och linjal)  269:-, Porto 119:- tillkommer.
Vänligen meddela vid bokningen, om du vill beställa material och bestick. Kontaktuppgifterna finns längst ned på sidan.


Examination och båtpraktik


Examinationen och båtpraktiken ligger utanför Folkuniversitetets åtagande. För examination måste du själv kontakta en förhörsförrättare på din hemort. Förhörsförrättare hittar du på Nämnden för Båtlivsutbildnings(NFB) hemsida. Examination är nu också möjligt på distans. Information om hur examinationen kan göras lämnas i samband med materialutskicket från läraren.


Kompletterande prisinformation


Kursavgift är inklusive moms. Kostnaden för litteratur/material, som anges ovan, är inklusive moms.


Nöjd kund-garanti


Vi tillämpar nöjd kund-garanti på våra navigationskurser. Om du inte klarar ditt prov efter avslutad kurs, får du kostnadsfritt återigen få tillgång till kursen på webben under en månad.


Tips/Mervärde


De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg. Intyget stämplas i din intygsbok från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) efter godkänt prov.


Kursen administreras av Folkuniversitetet i Göteborg.

Kursledare

Christer Magnusson

Christer Magnusson arbetar sedan många år tillbaka med nautiska utbildningar på olika nivåer, till största delen i samarbete med Folkuniversitetet genom ett eget framtaget koncept för distansstudier. Christer är förhörsförrättare för Förarintyg, Kustskepparintyg, Radarintyg och SRC-certifikat hos NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning) samt tentamensförrättare på Chalmers för Fartygsbefäl klass 8 och Maskinbefäl klass 8. Han är också kursansvarig inom Sjöräddningssällskapet för utbildningarna Fartygsbefäl klass 8, Maskinbefäl klass 8 och SRC-certifikat.

Christer har skrivit läroböcker för nautiska utbildningar och har pedagogisk erfarenhet från trettio års lärarverksamhet inom gymnasieskolan. 

När Christer inte håller i utbildningar arbetar han som befälhavare på passagerarfartyg i norra Vänern och han har många år bakom sig som redare.

Christer Magnusson är lärare i navigation på Folkuniversitetet i Göteborg

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Göteborg

info.gbg@folkuniversitetet.se

Antal tillfällen
1
Första tillfället
kl -
Studietimmar
80
Kurs-ID
307072
Pris
2975 kr