Förarintyg + Kustskepparintyg Distans

Plats Distans

Det här är en kombinationskurs som omfattar både Förarintyg och Kustskepparintyg (skepparexamen). Kursen ges på distans. Inloggningsuppgifter skickas per mail efter det att avgiften är betald.

Boka kursen nu

Varje deltagare studerar individuellt.

OBS: Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan återkoppling från kursledaren dröja i upp till en vecka.

Målgrupp

Kursen är för dig som har intresse av att kunna framföra ett fritidsfartyg och vill lära dig mer om reglerna på sjön och som vill studera på distans.

Mål

Att ge dig kunskaper i navigation, sjömanskap och sjösäkerhet. Kustskepparintyget ger dig behörighet att framföra ett fritidsfartyg på över 12x4 meter.

Innehåll

Förarintyg
 • Sjökortet
 • Sjövett
 • Gradnät
 • Distans, fart och tid
 • Knopar
 • Kompass
 • Kurs och manövrering
 • Sjömärken, lanternor och signaler
 • Lägesbestämning och avdrift
 • Väjningsregler
 • Väder
 • Fyrar
 • Ansvar, sjösäkerhet och olycksfall

Kustskepparintyg

 • Korrektioner
 • Död räkning
 • Avdrift och strömberäkningar
 • Mörkernavigering
 • Elektronisk utrustning
 • Pejling
 • Väder
 • Ansvar och sjösäkerhet

Arbetssätt

Kursen läses helt på distans och kontakten med läraren och de andra kursdeltagarna sker via en kursplattform på nätet. Du måste ha tillgång till dator med Internetuppkoppling samt skrivare. Kursen är uppdelad i 16 studiepass och en kursplan beskriver hur man bör lägga upp sitt arbete.
En normal studietakt är 16 veckor. Du har tillgång till kursen under 6 månader från det att du får kallelsen.

Under kursens gång kommer det att läggas ut ytterligare övningsmaterial för dem som vill ha extra träning. Flera av dessa övningar är avsedda att stimulera till kontakt mellan kursdeltagarna via ett speciellt diskussionsforum som finns på kursplattformen. Frågor man ställer till läraren via mail besvaras senast påföljande dag. Vid två bestämda tillfällen finns läraren tillhands för att direkt svara på frågor via mail och chat.

Litteratur/material

Kursen bygger på ett specialframtaget material. Detta ingår inte i kursavgiften, men bör köpas till för att innehållet ska kunna tillgodogöras deltagaren på ett bra sätt. Priset för kurslitteratur (två böcker + två sjökort) 625 kr . Priset för bestick (passare, transportör och linjal) 215:-, Porto 95:- tillkommer.
Vänligen uppge vid bokning av kursen om du vill beställa material och bestick.

Examination och båtpraktik

Examinationen och båtpraktiken ligger utanför Folkuniversitetets åtagande. När det gäller examinationen så kan du själv kontakta en förhörsförrättare på din hemort. Förhörsförrättare hittar du på Nämnden för Båtlivsutbildnings(NFB) hemsida. Examination är nu också möjligt på distans. Information om hur examinationen kan göras lämnas i samband med materialutskicket från läraren.

Nöjd kund-garanti

Vi tillämpar nöjd kund-garanti på våra navigationskurser. Om du inte klarar ditt prov efter avslutad kurs, får du kostnadsfritt återigen få tillgång till kursen på webben under en månad.

Tips/Mervärde

De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg. Intyget stämplas i din intygsbok från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) efter godkänt prov.

Kursen administreras av Folkuniversitetet i Göteborg.

Kursledare

Christer Magnusson

Christer är redare och befälhavare på passagerarfartyg i norra Vänern. Han arbetar också sedan 18 år tillbaka med nautiska utbildningar på olika nivåer, till största delen i samarbete med Folkuniversitetet genom ett eget framtaget koncept för distansstudier.

Han har skrivit läroböcker för nautiska utbildningar och har pedagogisk
erfarenhet från trettio års lärarverksamhet inom gymnasieskolan. 

Christer Magnusson

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
Löpande kursstart
Studietimmar
36
Kurs-ID
1092915
Pris
2375 kr