Distans - Kanalintyg *Löpande kursstart*

Plats Distans

Kanalintyg på distans är en kurs för dig som vill ha behörighet att färdas på europeiska inre vattenvägarna.

Boka kursen nu
Löpande kursstart!
På Europas kanaler och övriga inre vattenvägar är Kanalintyget obligatoriskt.
Här gäller speciella regler enligt FNs CEVNI-förordning.
De skiljer sig i flera avseenden från de vanliga internationella sjövägsreglerna.

Här lär du dig bl.a.
• vilka lagar och villkor som reglerar trafiken
• ljud-, ljus- och dagsignalerna
• den lite annorlunda utprickningen
• de lite annorlunda trafikmärkena
• hur man möts, kör om och passerar varandra
• hur man korsar kanaler, färdas under broar och gör i slussar
• hur man lägger till
• vad som gäller i nedsatt sikt
• hur nödsituationer hanteras

Kursen följer CEVNIs kunskapskrav för Canal Diploma.

Arbetssätt
Kursen är webbaserad och fungerar med de flesta webbläsare. För att kunna läsa PDF-filer krävs det Acrobat Reader.
Sedan läser du i din egen takt under de åtta veckor din individuella kod är giltig. Hela tiden kan du också via e-post ha en dialog med kursledaren som svarar på dina frågor.

Vi är flera lärare och administratörer som svarar på e-post till Internetkurserna. Vår ambition är att inom 24 timmar svara på frågor som kommit in under kontorstid; det har vi levt upp till sen vi startade vår första Internetkurs januari 2005.

Förutsättningar
För att Kanalintyget skall gälla måste du även ha minst Förarintyg och båtpraktik samt kunna uppvisa svenskt körkort vid tentamen ( gäller som hälsointyg).
Ingen större datorvana behövs .

Material
Kursen fungerar i sig själv som lärobok och ytterligare material behövs inte.
Dock kan läroboken - för första gången på svenska - som denna kurs bygger på köpas som tillval.

Examinering
ligger utanför Folkuniversitetets åtagande och du måste själv kontakta NfBs förhörsförättare på din hemort. Öppna länken nedan för att komma till NfB hemsida.
Provavgiften är 500 kr.

Kursledare
Vårt kursledarteam håller kontakten med deltagarna.

Kallelse
Du får dina koder och övriga inloggningsinstruktioner via e-post inom en vecka från det vi behandlat din anmälan. (om kursen är startad)

Kontakt och information
Kursadministratör: info.sydvast@folkuniversitetet.se
Kursledarteam: rainer.weich@folkuniversitetet.se

Kursledare

Rainer Weich

Har du frågor?

Kontakta Pia Grönsund

pia.gronsund@folkuniversitetet.se

Tid
25 jan 2021
Må -
Studietimmar
12
Kurs-ID
1088432
Pris
506 kr