Kurser i matematik och statistik

Matematik och statistik är verktyg för att formulera och lösa problem, och för att analysera nuläget och framtiden. Detta är användbara kunskaper i både privatliv och yrkesliv.

Kursledare undervisar i matematik och statistik

Vi har distanskurser i matematik a, matematik b, matematik c, matematik d och matematik e för dig som behöver läsa upp betyg från gymnasiet. Kurserna ger en grund som svarar mot de krav som yrkesliv och fortsatta studier ställer.

Kursledare undervisar i matematik och statistik