Skapa förändring med dina matvanor!

Plats Västerås

I denna kurs i Västerås så kan du skapa förändring med dina matvanor för din egen och planetens skull!

Boka kursen nu
Matproduktion och matkonsumtion är en stor bidragande orsak till negativ miljö- och klimatpåverkan. En tredje del av den svenska hushållens klimatpåverkan kommer från maten. Den här klimatpåverkan har i Sverige minskat med drygt 30 % sedan år 1993. Samtidigt har den klimatpåverkan som sker i andra länder, som beror på svensk matkonsumtion ökat med mer än 80 % på grund av matimporten. För att vända trenden, bör alla vara med och ta ansvar för sina matvanor på varsitt sätt och utifrån egna förutsättningar. Men, för att vara en del av lösningen krävs många gånger kunskap och metod som ska hjälpa dig på din resa mot mer hållbara matvanor, som gynnar både din egen och planetens hälsa.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs utom god vilja att lära sig något nytt, för att kunna skapa förändring.Kursen är för dig som är intresserad av kopplingen mellan mat, miljö och hälsa och vill bidra tll en mer hållbar framtid.

Mål

Efter kursen ska du utifrån dina förvärvade teoretiska kunskaper om kopplingen mellan mat, miljö och hälsa och insikter om egna matvanor vara i stånd att ändra handlingsmönster kring matvanor. För att det ska hålla i längden kan du sätta upp ett eget inspirerande mål som ska hjälpa till mot den fortsatta resan mot hållbara matvanor.

Kursinnehåll

• Matens påverkan på miljön, klimatet och hälsan
• Ekologisk mat, Miljö- och Klimatmärkningar av mat
• Matsvinn i hemmet och i samhället
• Kemiska ämnen (naturliga och onaturliga) i livsmedel
• Konkreta tips om vad vi kan göra i vår vardag med våra matvanor för att bidra till en mer hållbar framtid
• Konsten att förändra sitt matbeteende

Under kursens gång får du en större bild om kopplingen mellan mat, miljö och hälsa utifrån olika perspektiv, samt vilka av de FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling genomsyras av matproduktion och matkonsumtion. Det ger dig en djupare förståelse om vikten att se över dina matvanor. Du får också en vägledning i hur du bemästrar glappet mellan vilja och långsiktig handling med matvanor för att kunna gynna både egen och planetens hälsa.

Kursupplägg

Kursen genomförs under två tillfällen. Datum för andra kurstillfället bestäms vid första träffen, mer information får du av kursledaren.

Kursen ges i föreläsningsform med inslag av diskussioner, deltagarnas egna reflektioner över sina nuvarande matvanor (vilka svårigheter och vilka genomförbara förändringar finns för att kunna ha mer hållbara matvanor). Kursen avslutas med att sätta upp ett inspirerande ”hållbart” mål utifrån egen övertygelse, som känns bra och relevant.

Kursmaterial

Utdelat material vid varje kurstillfälle.

Kursledare

Vesna Djokic` är civilingenjör i livsmedelsteknik och har i 17 år jobbat som Universitetsadjunkt inom miljöområdet på Mälardalens högskola. Nuförtiden är hon egenföretagare på CoSolutions with You AB, där hon jobbar som föreläsare och utbildare. Hennes största utmaning är att sprida kunskap i form av föreläsningar och kurser (online och fysiska) till olika målgrupper i samhället om matens negativa påverkan på miljön och hälsan och att motivera människor att hitta egen väg till sina mer hållbara matvanor för en friskare planet och ett sundare liv.

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
24 okt 2020
Lö 10:00 - 16:00
Tillfällen
2
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
12
Kurs-ID
1046002
Pris
795 kr