Sanningar och myter om bidöden

Plats Stockholm

Gratis föreläsning: Senaste tidens larmrapporter om minskat antal insekter och braskande rubriker om omfattande bidöd har lett till ett ökat intresse och insatser för pollinerande insekter, inte minst våra viktiga bin.

Boka kursen nu

OBS! Föreläsningen hålls fysiskt på Kungstensgatan 45. Anmäl dig via boka-knappen här på hemsidan. Tyvärr har vi inte resurser för att ta emot anmälningar till våra gratisföreläsningar via telefon och e-post. Tänk på att du bara kan boka en plats per person. Tack för din förståelse.

Den tjänst som insekter, framför allt bin, gör genom att pollinera olika växtslag har stor betydelse för den biologiska mångfalden, men också för vår produktion av livsmedel. Var tredje tugga mat vi äter är resultatet av pollinering och bin är en av våra absolut viktigaste pollinatörer. Det finns cirka 20 000 arter av bin i världen, men en art, det europeiska honungsbiet, Apis mellifera, har fått en särställning i och med att de används i biodling världen över.
De övriga biarterna, ”vilda” bin, är i många fall hotade av olika faktorer som ett intensifierat jordbruk och ett förändrat jordbrukslandskap, klimatförändring, användning av kemikalier i lantbruket mm., medan antalet bisamhällen som hålls i biodling världen över ökar. Samtidigt brottas biodlingen på många håll i världen med omfattande förluster orsakade av delvis samma problem som de vilda bina, men också av mer specifika sjukdomsproblem som till viss del orsakas/försvåras av biodlingen.

Det här föredraget reder ut skillnaden mellan ”vilda” och ”odlade” bin och de olika faktorer som påverkar deras levnadsförhållanden. Föredraget ger också en utblick på förhållanden för biodling och livsmedelsproduktion i olika delar av världen och något om de insatser och den forskning som pågår.

Föreläsare

Eva Forsgren arbetar som samverkanslektor i biodling och bihälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och ansvarar för Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa på institutionen för ekologi. Eva Forsgren är del av den forskargrupp vid institutionen som forskar på infektionssjukdomar och parasiter hos, i första hand, honungsbin, men även i mindre omfattning andra biarter. Hennes forskning fokuserar främst på bakteriella honungsbisjukdomar inklusive en allvarlig och lagreglerad sjukdom hos honungsbiyngel, amerikansk yngelröta, som orsakar stora skada och leder till stora ekonomiska förluster för biodlare världen över.

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
02 dec 2021 - 02 dec 2021
To 18:00 - 19:30
Tillfällen
1
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
2
Kurs-ID
1108015
Fåtal platser kvar
Pris
0 kr