Hållbarhetskrisen – vad den består av och hur vi kan möta den

Plats Örebro

För att delta på denna föreläsning krävs medlemskap i Örebro Senioruniversitet. Första dag för anmälan är måndagen den 19 december.

Boka nu

FN:s miljöorgan UNEP har konstaterat att vi står inför en tredubbel kris: Klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och gift- och kemikaliekrisen. Tillsammans utgör de en komplicerad blandning som kräver klokskap och samarbete. Men under den senaste tiden har det blivit tydligt att vi står inför en rad andra utmaningar. Covid-19 pandemin visar vår sårbarhet gentemot nya virus och smittsamma sjukdomar. Rysslands anfallskrig mot Ukraina ritar om den geopolitiska och säkerhetspolitiska kartan och en utbredd antibiotikaresistens kan innebära att vi inom några år står utan verkningsfulla mediciner vid bakteriella infektioner. Samhället står också inför en omstöpning av samhällskontraktet mellan stat och medborgare där många grupper upplever sig stå utanför samhällets gemenskap med utanförskap, kriminalitet, alienation och ensamhet som följd. Den sociala väven slits itu. Lägg så till en ekonomi med hög inflation, höjda räntor och lågkonjunktur i sikte så blir bilden ännu dystrare.

Sammantaget kan alla dessa utmaningar spåras tillbaka till en samhällskris. En samhällskris som bottnar i en ohållbar tillvaro för många delar av såväl samhälle som ekosystem. Vi möter en mångfacetterad och mångbottnad hållbarhetskris. Detta föredrag handlar om denna hållbarhetskris och Örebro universitets roll att utveckla och sprida nödvändig kunskap för den samhällsomställning som krävs för att möta krisen.

Frans Prenkert är professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och forskar om hur samhället organiseras och hur våra ekonomier kan göras hållbarare. Han är chef för Center for Sustainable Business – CSB vid Handelshögskolan och ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid – PSF. Han har skrivit ett flertal böcker och artiklar i en mängd vetenskapliga tidskrifter om hur vi organiserar ekonomier och industrier för innovation och hållbarhet. Han är vetenskapligt kompetent domare i Patent- och Marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt och har haft ett flertal gransknings-, utrednings och konsultuppdrag för bland annat Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket och Universitetskanslersämbetet och föredragit frågor för riksdagens energi- och trafikutskott.

Kostnad
150 kr inkl. em-fika
Information om hur du betalar kommer med kallelsen ca. två veckor innan föreläsningen.

För mer information, kontakta Åke Olofsson, 0706-36 60 55 eller mnoab@telia.com

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Örebro

info.orebro@folkuniversitetet.se

Kursperiod
15 mar 2023 - 15 mar 2023
Onsdag
Antal tillfällen
0
Första tillfället
ons 15 mar 2023 kl 14:00-16:00
Plats
Kungsgatan 24, 70224 ÖREBRO
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
200244
Pris
0 kr