Studiecirkel: Omställarna i Sege Park

Plats Malmö

Är du boende, eller snart boende i Sege Park? Vill du, tillsammans med dina områdesgrannar, vara med i en studiecirkel som också är ett forskningsprojekt om gemenskapsdriven hållbar omställning? Tillsammans lär vi oss om hållbar omställning och hur de boende i Sege Park kan vara del av områdets hållbara omställning.

Boka nu

Om studiecirkeln

Under våren 2023 kommer du ha möjlighet att vara del av forskningsprojektet och studiecirkeln Omställarna i Sege Park. Sege Park har redan från planeringsstadiet varit ett område med högt ställda ambitioner för hållbar omställning. Men för att ställa om på riktigt behövs de boendes medverkan. Nu börjar området bebos och därför är det viktigt att de boende ges möjlighet att vara en aktiv del av omställningsprocessen, vilket är projektets syfte.

Förutom några av dina nya områdesgrannar kommer du att få träffa andra aktörer som är verksamma i Sege Park. Studiecirkeln kommer också bjuda in gäster som har fördjupad kunskap och erfarenhet av att arbeta med hållbar omställning.

Innehåll

I studiecirkeln kommer vi som grupp lära oss om hur områdesgemenskap och hållbar utveckling hänger samman. Vi kommer arbeta med teman kring hållbar omställning både teoretisk och hur den kan gå till i praktiken. Studiecirkeln kommer också ta upp hur hållbar omställning är en del av Sege Parks projektet och Kirseberg, och gruppen kommer arbeta med konkreta förslag för hur ni som boende kan vara del i att vidareutveckla Sege Park till ett hållbart område.

Vi kommer under studiecirkeln bland annat gå igenom och använda oss av:

 • Gemenskapsdriven hållbar omställning
 • Stewardship för hållbar omställning
 • Samskapat lärande och organisation

Målgrupp

Studiecirkeln vänder sig till redan boende i Sege Park och blivande boende i Sege Park (inflyttad under perioden 221201–230430). Du behöver vara 18 år fyllda och kunna vara med minst hälften av gångerna.

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att delta, bara tycka att det är givande att vara med. Studiecirkeln utgår från principen att alla som deltar har kunskaper och erfarenhet att bidra med oavsett vem man är, men också att alla kan lära sig mer.

Övrigt

Material och mat ingår i studiecirkeln och är gratis för alla deltagare. Träffarna hålls i MKB Daggkåpans gemensamhetsrum i Sege Park. Adress: Ögonblicksgatan 33, Malmö. Datum för två av träffarna är ännu inte bestämt och meddelas senare.

Innan du anmäler dig till studiecirkeln är det viktigt att du förstår och samtycker till att du som deltagare i studiecirkeln samtidigt är deltagare i forskningsprojektet. Därför ber vi dig att först läsa informationen "Information till forskningspersoner". När du anmäler dig ger du samtycke till att delta i forskningen. Har du frågor om detta kan du alltid höra av dig till omstallarna@mau.se.

Länk

Information till forskningspersoner

 

Kursledare

Sara Gottschalk

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Malmö

regionsyd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
1 mar 2023 - 8 jun 2023
Onsdag
Antal tillfällen
10
Första tillfället
ons 1 mar 2023 kl 17:30-20:00
 • ons 15 mar 2023 kl 17:30 - 20:00
 • ons 29 mar 2023 kl 17:30 - 20:00
 • ons 12 apr 2023 kl 17:30 - 20:00
 • ons 26 apr 2023 kl 17:30 - 20:00
 • lör 6 maj 2023 kl 11:00 - 14:00
 • ons 10 maj 2023 kl 17:30 - 20:00
 • lör 13 maj 2023 kl 13:00 - 16:15
 • ons 24 maj 2023 kl 17:30 - 20:00
 • tor 8 jun 2023 kl 17:30 - 21:00
Plats
Ögonblicksgatan 33, 21727 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
30
Kurs-ID
401041
Pris
0 kr