Klimatsamtal

Plats Helsingborg

Du som deltar i denna gratis kurs har tagit första steget till att vara en del av lösningen på klimatkrisen.

Boka nu

Detta är en fri studiecirkel för dig som brinner för klimatet eller vill lära dig mer om frågor kopplade till klimatomställningen.

Start och anmälan

Du anmäler dig till kursen här så skapar vi grupper efterhand löpande och kontaktar er. Dag och tid är därför inte fastställt. Är ni redan en kompisgrupp och vill ha kursen själva går det också bra!

Det finns möjlighet att vara i Folkuniversitetets lokaler.

Ledare

Cirkeln bygger på folkbildningens grundtanke om demokrati och delaktighet. Om du skulle kunna tänka dig att vara ledare för gruppen så kan du skriva detta i meddelandet så kontaktar vi dig. Den som blir ledare kommer att genomgå Folkuniversitetets digitala cirkelledarutbildning.

Upplägg

Under fem tillfällen kommer du, tillsammans med de andra i din studiecirkel, att vända och vrida på frågor kopplade till klimatomställningen. Du kommer att lära dig mer om bakgrunden till klimatkrisen, hur den påverkar oss och hur vi alla kan vara en del av lösningen.

Tillfälle 1: START

Under det första tillfället kommer ni att kliva in i ett av era livs viktigaste samtal. Ni kommer tillsammans att få ta del av allvaret för vår tid, men också dela hopp och strategier för att lättare kunna omvandla kunskap och vilja till faktisk handling.

Tillfälle 2: 2045

I tillfälle två ligger fokus på framtiden, närmare bestämt på år 2045. Och alla de fantastiska möjligheter som den kan rymma när vi har klarat av omställningen till ett fossilfritt Sverige och är nära en fossilfri värld. Framtiden kommer att bli annorlunda, men alla förutsättningar finns för att vi ska kunna leva ett gott liv med välfärden i behåll.

Tillfälle 3: NUET

I tillfälle tre ligger fokus på Nuet och vägen fram till 2045 som rymmer den stora utmaningen att vi alla måste börja se oss som aktiva aktörer för omställning, så att det går tillräckligt fort och blir rättvist för alla. Målet är att få syn på några konkreta steg ni tillsammans kan börja ta och vilket stöd ni eventuellt behöver genom interna beslut eller andra ramverk. Med andra ord möjligheter för fackligt engagemang och positiv förändring.

Tillfälle 4: ALLA

I tillfälle fyra ligger fokus på rättvis klimatomställning. Vad betyder det egentligen? Kan facken och folkbildningen återigen spela en avgörande roll i ett stort systemskifte, liksom som de gjorde för 100 år sedan? Kan facken bli en bas för kollektivt engagemang för en snabb omställning?

Tillfälle 5: MÅL

Under detta avslutande tillfälle kommer ni att få tid för eftertanke, titta tillbaka på er process och utifrån den tillsammans bestämma vilken väg ni vill ta vidare; vilka konkreta möjliga förändringar har ni fått syn på, på er arbetsplats och hur går ni vidare med dem till handling?

Kursmaterial

Kursen har tagits fram av Spilloteket på uppdrag av Global Utmaning, som en del av Klimatagendan – Sverige ställer om.

Kursmaterialet till den här studiecirkeln finns både digitalt och fysiskt och är framtaget i samarbete med Fackförbundet ST, Handelsanställdas förbund, Industrifacket Metall, LO, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Svenska transportarbetareförbundet, TCO, Unionen och Vision samt ABF, Folkuniversitet, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. Svenska Postkodsstiftelsen har finansierat arbetet.

Om självledda cirklar

Detta är en självledd studiecirkel, inte en lärarledd kurs. Vi på Folkuniversitetet håller i ett uppstartsmöte för gruppen och hjälper till med planeringen. Därefter leder gruppen sig själv, men Folkuniversitetet finns som stöd under hela studiecirkelns gång.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Helsingborg

info.sydvast@folkuniversitetet.se

Antal tillfällen
5
Första tillfället
kl -
Studietimmar
12
Kurs-ID
401085
Pris
0 kr