Kurser i hållbar utveckling

Hållbar utveckling är att ta hänsyn till kommande generationer. Därför måste vi leva klokt och ansvarsfullt. Vi måste lära oss att utnyttja jordens resurser med förstånd - så att de inte tar slut.

Skugga av träd, Sverige.

Det handlar inte bara om natur och naturresurser. Det krävs också ett hållbart tänkande inom sociala och ekonomiska områden. Hållbar utveckling består av dessa tre delar som alla är beroende av varandra.

Skugga av träd, Sverige.

25 resultat

25 resultat

Klimatsamtal

Framtidens mat från havet: Tång- och strandväxtvandring

Workshop: Climate Fresk - Alla kort är i era händer!

Svinnlandet Sverige

Framtidens mat från havet: Besök på marina kolonilotten Flytevi

Handla nu!

Hållbarhetskrisen – vad den består av och hur vi kan möta den

Klimatsamtal

Förövande och skapande av billiga naturer

Studiecirkel: Omställarna i Sege Park