Kurser i hållbar utveckling

Hållbar utveckling är att ta hänsyn till kommande generationer. Därför måste vi leva klokt och ansvarsfullt. Vi måste lära oss att utnyttja jordens resurser med förstånd - så att de inte tar slut.

Skugga av träd, Sverige.

Det handlar inte bara om natur och naturresurser. Det krävs också ett hållbart tänkande inom sociala och ekonomiska områden. Hållbar utveckling består av dessa tre delar som alla är beroende av varandra.

Skugga av träd, Sverige.

22 resultat

22 resultat

Framtidens mat från havet: Tång- och strandväxtvandring

Workshop: Climate Fresk - All the cards are in your hands!

Svinnlandet Sverige

Bruka Jorden - ett odlingsår tillsammans

Framtidens mat från havet: Besök på marina kolonilotten Flytevi

Handla nu!

Hållbarhetskrisen – vad den består av och hur vi kan möta den

Studiecirkel: Omställarna i Sege Park

Naturens skafferi

Självledd bokcirkel: Klimatboken