Kurser i hållbar utveckling

Hållbar utveckling är att ta hänsyn till kommande generationer. Därför måste vi leva klokt och ansvarsfullt. Vi måste lära oss att utnyttja jordens resurser med förstånd - så att de inte tar slut.

Skugga av träd, Sverige.

Det handlar inte bara om natur och naturresurser. Det krävs också ett hållbart tänkande inom sociala och ekonomiska områden. Hållbar utveckling består av dessa tre delar som alla är beroende av varandra.

Skugga av träd, Sverige.

32 resultat

32 resultat

Isabella Chowras möten med stora och små rovdjur

Astronomi - grundkurs

Klimatkris – vem bryr sig?

Maten, miljön och mina matvanor Distans Live

Studiecirkel: Klimatkänslor och engagemang

Handla nu!

Hållbarhetskrisen – vad den består av och hur vi kan möta den

Förövande och skapande av billiga naturer

Framtidens mat från havet: Blå mat - algernas fantastiska värld

Studiecirkel: Omställarna i Sege Park