Kurser i hållbar utveckling

Hållbar utveckling är att ta hänsyn till kommande generationer. Därför måste vi leva klokt och ansvarsfullt. Vi måste lära oss att utnyttja jordens resurser med förstånd - så att de inte tar slut.

Skugga av träd, Sverige.

Det handlar inte bara om natur och naturresurser. Det krävs också ett hållbart tänkande inom sociala och ekonomiska områden. Hållbar utveckling består av dessa tre delar som alla är beroende av varandra.

Skugga av träd, Sverige.

""

15 resultat

15 resultat

Klimatkunskap i praktiken: Skapa förändring för en bättre värld - Workshop med Climate Fresk

Workshop with the Digital Collage - Our digital footprint and a possible sustainable transition

Diplomerad Fastighetsförvaltare

Politik och hållbar utveckling, Distans

Klimatförändringar, vattenresurser och samhällsplanering

Klimatsamtal

Matens miljöpåverkan

Biologisk mångfald – en förutsättning för hållbar utveckling i världen

Klimatkänslor och engagemang

Klimatförändringar, vattenresurser och samhällsplanering