Släktforskning, Gårdsforskning JBGF

Plats Jönköping

Denna kurs ges genom ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening.

Kursbeskrivning

Gårdar och byar är en mycket viktig del av vår samhällsutveckling och historia. Dessa har legat på samma plats under lång tid. Att forska om gårdar och byar är en del av både hembygds- och släktforskning. Källmaterialet är omfattande och börjar redan på 1500-talet.

Kursens syfte är att belysa gården ur följande perspektiv:
• Brukarlängd
• Gårdens utveckling över tid med skiften och delningar
• Levnadsförhållanden

I kursen tas bl.a. följande källor upp för att bygga upp bilden av gården
1) Folkbokföring (husförhörslängder, folkräkningar m.m.)
2) Skattehandlingar (mantalslängder, landskapshandlingar, Älvsborgs lösen m.m.)
3) Bouppteckningar, boskapslängder
4) Brandförsäkringar
5) Lantmäteriet
6) Fastighetstransaktioner
7) Jordbruksdeklarationer
8) Kompletterande information innefattande Digital museum

Kursen kommer att utgå från praktikfall med gårdar i Jönköpingsområdet.

När: 11 mars kl 10:00-16:00

Plats: Meddelas på JBGF hemsida

Kursledare: Joakim Svahn och Bengt Rydh

Pris: 500 kr för medlem och 700 kr för icke medlem. Kaffe och lunch ingår. Du som deltagare får betalningsinformationen vid kurstillfället, antingen postgiro eller Swish.

Anmälan till kurserna görs till Folkuniversitetet Jönköping. Telefon 036-125168 eller viktor.ahlgren@folkuniversitetet.se Förfrågning: Bengt Rydh (kurser@jbgf.se).


Om Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening, i folkmun kallad JBGF grundades 1977 och har sedan dess varit en aktiv del i det kulturella inslaget i Jönköping genom samarbete med arkivhuset, biblioteket i Huskvarna, lokala författare och nu senast hembygdsföreningar. Syftet med föreningen är att bidra kulturellt som att delta på släktforskarmässor och även att arrangera olika aktiviteter som är till gagn för släktforskaren som släktforskarhjälp, kurser, temakvällar och även föreläsningar, DNA café och anbytarträffar. Föreningens medlemmar får en medlemstidning 2g/år, reducerade priser på alla aktiviteter och mentorskap för nya medlemmar. Föreningens målsättning är att du som medlem får ut mycket för ditt medlemskap hos oss!

Under åren har föreningen haft flera släktforskarprojekt. Dels för att möte upp medlemmars önskemål och dels för att bredda och utveckla föreningen. Det projekt som har pågått längst är avskrivning av födda, vigda och döda böckerna från hela Jönköpings län. Detta projekt har pågått sedan 1980-talet och materialet finns tillgängligt i kyrkodatabasen på föreningens medlemsportal. Där finns även intilliggande socknar från Halland, Kalmar, Älvsborg och Östergötland län. 

I vår medlemsportal hittar du kyrkodatabasen, sockensidor, domböcker, förteckningar, släkter, faktori och alla våra medlemstidningar från 1985. Medlemsportalen uppdateras med nytt material varje månad och kyrkodatabasen 4g/år.

Föreningens hemsida www.jbgf.se

Kursledare

Joakim Svahn

Bengt Rydh

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Jönköping

info.jonkoping@folkuniversitetet.se

Kursperiod
11 mar 2023 - 11 mar 2023
Lördag
Antal tillfällen
1
Första tillfället
lör 11 mar 2023 kl 10:00-16:00
Plats
Skolgatan 25B, 55316 JÖNKÖPING
Visa på karta
Studietimmar
8
Kurs-ID
100785
Pris
0 kr