Bokcirkel - Om havet

Plats Uppsala

Det är roligt att läsa tillsammans! I den här bokcirkeln fördjupar vi oss i temat Om havet.

Boka kursen nu

Anpassning med anledning av Covid-19

Den här kursen planeras att hållas på plats i ett klassrum. Beroende på rekommendationerna vid kursstart, eller under kursens gång, kan detta ändras. Kursen kan då komma att ges på distans istället. Kursen kommer att ha samma upplägg på distans som om den hade getts i klassrum. Lektionerna hålls samma dag och tid, men i stället för att ses fysiskt träffas ni i ett digitalt klassrum.

Vem kan delta?

Kursen vänder sig till dig som vill läsa och diskutera litteratur tillsammans med andra. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet med bokcirkeln är att du ska få en läs- och kulturupplevelse tillsammans med andra, samt att du ska utveckla din förmåga att ta till dig och reflektera kring litteratur.

Innehåll och upplägg

Under kursen kommer vi att läsa:

  • Den gamle och havet av Ernest Hemingway
  • Pappan och havet av Tove Jansson
  • Tuppen och havet av Sara Paborn
  • Havet av Monika Fagerholm och Martin Johnson
Under kursens första tillfälle bekantar vi oss med varandra, formulerar önskemål och upplägg gemensamt och övar oss på att prata text genom några exempel. Om du vill kan du börja läsa innan kursen startar, men vi kommer inte att diskutera någon av romanerna under det första tillfället, utan det blir först från tillfälle två.

All läsning sker på egen hand mellan träffarna. Utifrån kursledarens frågor och deltagarnas egna reflektioner diskuterar vi sedan texterna tillsammans i gruppen.

Kursen går varannan vecka från och med 1 februari 2022 och totalt kommer ni att ses nio gånger. Varje roman behandlas under två tillfällen, så du behöver ha möjlighet att läsa en roman på ca fyra veckor.

Kurslitteratur

Litteraturen ingår inte i kursavgiften, utan du behöver själv köpa den och ta med till kursen.

Det händer att en kurs behöver ställas in på grund av för få anmälningar, så om du inte vill ha böckerna om kursen blir inställd rekommenderar vi att du väntar med att köpa dem till dess att du fått kurskallelsen, ca en vecka innan kursstart.

Kursledare

Katja Byström har en master i litteraturvetenskap från Uppsala universitet och har läst Skrivarlinjen på Wiks folkhögskola. Hon arbetar nu på Folkuniversitetet.

Kursledare

Katja Byström

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Tid
01 feb 2022 - 31 maj 2022
Ti 18:00 - 19:30
Tillfällen
9
Plats
Bergsbrunnagatan 1, 75323 Uppsala
Visa på karta
Studietimmar
18
Kurs-ID
1118642
Pris
1250 kr