Runor och runstenar -Månadsmöte

Plats Örebro

Fri entré för medlemmar i Örebro senioruniversitet. Första dag för anmälan är 17 november.

Boka kursen nu
De flesta i vårt land vet vad en runsten är, ungefär vad det brukar stå och kanske även något om futharken, det vill säga själva runorna. Men precis som med allt annat finns det så oändligt mycket mer att berätta bara någon gläntar lite på förlåten. Vilka var egentligen människorna som ristade runor, vilka var det som beställde en ristning och varför?

Jag kommer att berätta och visa bilder i en språkhistorisk exposé från de första runristade föremålen och faktiskt hela vägen fram till våra dagar. Runornas ursprung och den tidigaste användningen skiljer sig en hel del mot hur det kom att bli under den del av medeltiden som vi brukar kalla vikingatiden. Även sedan Norden övergått till kristendomen fortlevde runorna parallellt med de nya latinska bokstäverna, om än på annat sätt. Under stormaktstiden var det viktigt att ha ett ärorikt förflutet, vilket gav runkunskapen en sorts renässans på ett ganska märkligt sätt. Så småningom blev runologin, dvs. läran om runorna en vetenskap, men runorna brukades fortfarande av bönder och hantverkare över hela vårt land. Idag sprids runor över hela världen utan att så många är medvetna om det…
Ornamentik, berömda vikingafärder, platser, runforskare och andra nedslag utlovas liksom en och annan språklig lärdom att bära med sig i livet för den intresserade.

Staffan Blixt är verksam som runristare (bara att beställa en sten), korsordstillverkare, manusförfattare, konferencier och understundom även som gymnasielärare i ämnena historia och svenska. De senaste tjugo åren har han varit guide på ett flertal historiska utflykter där runstenar alltid är i fokus eller som en del av något annat tema. Staffan Blixt är en flitigt anlitad föreläsare om just runor, men även örter och deras kulturhistoria är ett område som han kan en hel del om. Tillsammans med sin fru Helena brukar de emellanåt om somrarna öppna sin trädgård för besökare, och givetvis finns en egenristad runsten vid tomtgränsen i Frövi.

Har du frågor?

Kontakta Lars Friman

lars.e.friman@gmail.com

Tid
01 dec 2021 - 01 dec 2021
On 14:00 - 15:00
Plats
Kungsgatan 24, 70224
Visa på karta
Kurs-ID
1107825
Pris
0 kr