Egyptiska Hieroglyfer 3 Distans live

Plats Stockholm

Fortsättningskurs med fokus på mellanegyptiskans grammatik.

Boka kursen nu

Målgrupp

För att kunna tillgodogöra sig innehållet behöver deltagaren ha grundläggande kunskaper om den egyptiska hieroglyfskriften motsvarande ”Egyptiska hieroglyfer 1” och ”Egyptiska hieroglyfer 2” [det går bra att kontakta kursledaren om man är osäker på kursens nivå]. Obs, kursmaterialet är till stor del på engelska

.

Syfte

Att tillämpa och utveckla grundläggande kunskaper om den egyptiska hieroglyfskriften och att bygga upp en förståelse för strukturen i det mellanegyptiska skriftspråket.

Mål

Fördjupad förståelse av det mellanegyptiska skriftspråket och kunskap om delar av dess grammatik.

Beskrivning/innehåll

I de egyptiska hieroglyferna förenas ord och bilder i en närmast magisk kombination. Skriftsystemet uppkom ca 3000 f Kr och kom att användas under mer än tre tusen år för allt från religiösa texter till administration, privata brev och sagor. Mängder av inskriptioner har överlevt tidens tand och kan idag ge oss en ovärderlig insikt i de gamla egyptiernas föreställningsvärld.

Mellanegyptiska är ett av fornegyptiskans språkstadier och uppkom ca 2000 f.Kr. Som talspråk kom det att användas under ca 700 år men fortsätter i skriven form ända fram till romersk tid. Många av de klassiska litterära verken som har bevarats till vår tid är nedtecknade på mellanegyptiska. Det är därför naturligt att fördjupade studier i det forntida egyptiska språket startar med en systematisk genomgång av mellanegyptiskans struktur. Vi studerar meningar och satser som illustrerar de olika momenten och som samtidigt ger oss utökat ordförråd och ett kulturellt sammanhang

. Arbetssätt

Vi följer upplägget i kursboken och går igenom teorin kapitel för kapitel. Deltagaren gör de övningsuppgifter som hör till varje kapitel hemma och sedan går vi igenom dem tillsammans på nästkommande träff.

Studiematerial

Vi följer i stora drag upplägget i Allen, J.P. 2010, Middle Egyptian: an introduction to the language and culture of hieroglyphs, 2a utgåvan, Cambridge University Press, Cambridge (även 1a utgåvan går bra men 3e utgåvan rekommenderas ej). Vi kommer preliminärt att arbeta med kapitel 5-12 (1-4 enbart som repetition). Deltagaren bör också ha tillgång till en bra ordlista t.ex. A Concise Dictionary of Middle Egyptian av R.O. Faulkner (Griffith Institute Publications) samt Gardiners teckenlista.

Delar av kursmaterialet kan finnas i digital form. [Kontakta kursledaren vid frågor om kursmaterialet.carolin.johansson@folkuniversitetet.se]

Datum för kurs:

27/01; 03/02; 17/02; 24/02; 10/03; 17/03; 07/04; 14/04; 28/04; 05/05

Kursledare

Carolin Johansson

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
27 jan 2022 - 05 maj 2022
To 18:00 - 19:45
Tillfällen
10
Studietimmar
20
Kurs-ID
1118900
Pris
2350 kr