Föreläsning: De försvunna våtmarkerna

Plats Karlskrona

Hur hänger natur och kultur ihop i Blekinge, sett ur ett drönarperspektiv. En digital föreläsning om Sölvesborgs kommuns landskapsutveckling. Om den varierande havsnivån sedan istiden och inte minst de våtmarker som försvunnit.

Tack vare drönarteknik går det idag att illustrera många landskapshistoriska förlopp på ett nytt sätt.

Föreläsare är professor Urban Emanuelsson (Centrum för biologisk mångfald). Sjön Vesan som idag är en jordbruksslätt kommer att stå i centrum för föreläsningen. En hel del av föredraget kommer även att handla om hur vi fått fram mat ur landskapet, genom t ex fiske, men inte minst genom jordbruk och bete. Här har variationerna varit många och spåren finns i landskapet, dessa spår blir ibland extra tydliga med hjälp av drönarbilder. Undervattensvegetationen längs kusten kommer också att beröras, och ett försök kommer att göras att sätta denna vegetation i relation till bl a mänskliga aktiviteter. Urban Emanuelssons specialitet är att utforska sambanden mellan den mänskliga historien och de biologiska mångfalden i landskapet.

Föredraget ingår i en serie om fem föredrag som till stora delar bygger på drönarfotografering och filmning. Olika teman har valts ut för Blekinges fem kommuner, för Sölvesborgs del blir temat: havets varierande nivåer och försvunna våtmarker.

Plats: Föreläsningen sänds digitalt via Kulturarv i Blekinges youtube-kanal. Länk till föredraget finns nedan, föreläsningen aktiveras måndagen 17 maj kl.18.30. Föreläsningen är kostnadsfri och ingen föranmälan behövs.

Föredraget är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och Marinmuseum och har genomförts med stöd från FUF-Folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Ida Linder

ida.linder@folkuniversitetet.se

Tid
17 maj 2021 - 17 maj 2021
Må 18:30 - 20:00
Tillfällen
1
Studietimmar
2
Kurs-ID
1102836
Pris
0 kr