Egyptiska hieroglyfer termin 7 - Distans Live

Plats Distans

Delta på en distanskurs i Egyptiska Hieroglyfer i Folkuniversitetets regi! Det här är en fortsättningskurs med fokus på mellanegyptiskans grammatikFortsättningskurs med fokus på mellanegyptiskans grammatik, distans live

Boka nu

Målgrupp
För att kunna tillgodogöra sig innehållet behöver deltagaren ha grundläggande kunskaper om den egyptiska hieroglyfskriften motsvarande ”Egyptiska hieroglyfer 1–6” [det går bra att kontakta kursledaren om man är osäker på kursens nivå]. Obs, kursmaterialet är till stor del på engelska.

Syfte
Att tillämpa och utveckla grundläggande kunskaper om den egyptiska hieroglyfskriften och att fortsätta bygga upp en förståelse för strukturen i det mellanegyptiska skriftspråket.

Mål
Fördjupad förståelse av det mellanegyptiska skriftspråket och kunskap om delar av dess grammatik. Kursen behandlar främst det fornegyptiska verbsystemet.

Beskrivning/innehåll
I de egyptiska hieroglyferna förenas ord och bilder i en närmast magisk kombination. Skriftsystemet uppkom ca 3000 f Kr och kom att användas under mer än tre tusen år för allt från religiösa texter till administration, privata brev och sagor. Mängder av inskriptioner har överlevt tidens tand och kan idag ge oss en ovärderlig insikt i de gamla egyptiernas föreställningsvärld.

Mellanegyptiska är ett av fornegyptiskans språkstadier och uppkom ca 2000 f.Kr. Som talspråk användes det under ca 700 år men fortsatte i skriven form ända fram till romersk tid. Många av de klassiska litterära verken som har bevarats till vår tid är nedtecknade på mellanegyptiska. Det är därför naturligt att fördjupade studier i det forntida egyptiska språket startar med en systematisk genomgång av mellanegyptiskans struktur. Vi studerar meningar och satser som illustrerar de olika momenten och som samtidigt ger oss utökat ordförråd och ett kulturellt sammanhang.

Arbetssätt 
Vi följer upplägget i kursboken och går igenom teorin kapitel för kapitel. Deltagaren gör de övningsuppgifter som hör till varje kapitel hemma och sedan går vi igenom dem tillsammans på nästkommande träff. 

Studiematerial 
Vi följer i stora drag upplägget i Allen, J.P. 2010, Middle Egyptian: an introduction to the language and culture of hieroglyphs, 2a utgåvan, Cambridge University Press, Cambridge (även 1a utgåvan går bra men 3e utgåvan rekommenderas ej). Vi kommer preliminärt att arbeta med kapitel 21–23. Deltagaren rekommenderas också ha tillgång till en bra ordlista t.ex. A Concise Dictionary of Middle Egyptian av R.O. Faulkner (Griffith Institute Publications) samt Gardiners teckenlista. Delar av kursmaterialet kan finnas i digital form. [Kontakta kursledaren vid frågor om kursmaterialet.]

Kurstillfällen - information

Datum: 03/09; 17/09; 01/10; 15/10; 29/10; 12/11; 26/11; 10/12
Tid: varannan tisdag 18.00–19.45 (inklusive liten paus)
Antal sammankomster/träffar: 8
Antal studietimmar totalt: 16
Tid: varannan tisdag 18.00–19.45 (inklusive liten paus på 15 minuter)

Kursledare

Carolin Johansson

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
3 sep 2024 - 10 dec 2024
Tisdag
Antal tillfällen
8
Första tillfället
tis 3 sep 2024 kl 18:00-19:45
  • tis 17 sep 2024 kl 18:00 - 19:45
  • tis 1 okt 2024 kl 18:00 - 19:45
  • tis 15 okt 2024 kl 18:00 - 19:45
  • tis 29 okt 2024 kl 18:00 - 19:45
  • tis 12 nov 2024 kl 18:00 - 19:45
  • tis 26 nov 2024 kl 18:00 - 19:45
  • tis 10 dec 2024 kl 18:00 - 19:45
Studietimmar
16
Kurs-ID
117755
Pris
1975 kr