Egyptiska Hieroglyfer - termin 2 - Distans Live

Plats Distans

Fortsättningskurs i egyptiska hieroglyfer, distans live. Under åtta måndagar under hösten utforskar vi tillsammans det fornegyptiska språket, hieroglyfskriften och de kulturella sammanhangen.

Boka nu

Målgrupp
Allmänintresserade som vill prova på ett forntida skriftspråk eller lära sig mer om det gamla Egypten.
För att kunna tillgodogöra sig innehållet behöver deltagaren ha grundläggande kunskaper om hieroglyfskriften motsvarande ”Egyptiska hieroglyfer 1” [det går bra att kontakta kursledaren om man är osäker på kursens nivå]. Obs, kursmaterialet är till stor del på engelska.

Syfte
Att tillämpa och utveckla grundläggande kunskaper om den egyptiska hieroglyfskriften och att bygga på den förståelse om den faraoniska kulturen och tankevärlden som de skriftliga exemplen ger.

Mål
Att med stöd av teckenlista och ordlista kunna uttolka kortare textavsnitt samt en fördjupad förståelse av textens funktion och det sammanhang som inskrifterna förekom i.

Beskrivning/innehåll

I de egyptiska hieroglyferna förenas ord och bilder i en närmast magisk kombination. Skriftsystemet uppkom ca 3000 f Kr och kom att användas under mer än tre tusen år för allt från religiösa texter till administration, privata brev och sagor. Mängder av inskriptioner har överlevt tidens tand och kan idag ge oss en ovärderlig insikt i de gamla egyptiernas föreställningsvärld.

Skriften är mycket raffinerad och att läsa hieroglyfer är både klurigt och roligt, inte helt olikt hur man gör för att lösa en rebus. Att lära sig grunderna är dock inte så komplicerat som man kanske först kan tro. De hundratals tecknen är alla små bilder som berättar för oss om Nildalens människor, djur, natur och kultur. Tillsammans bär de ljud och idéer som i en finurlig kombination låter de gamla egyptierna tala till oss över årtusendena.

Under åtta måndagkvällar utforskar vi tillsammans det fornegyptiska språket, hieroglyfskriften och de kulturella sammanhangen. Vi varvar teori med praktiska exempel och inskriptioner från verkliga föremål såsom stelor, kistor eller byggnadsverk.

Arbetssätt 
Introduktion, bakgrund och teori presenteras av kursledaren. Tillsammans gör vi sedan praktiska övningar med exempel från kursmaterialet. Vi diskuterar löpande betydelse och sammanhang för en fördjupad förståelse av den fornegyptiska kulturen. I möjligaste mån justerar vi innehåll och takt efter deltagarnas önskemål.

Rekommenderad litteratur: 
•    Egyptian Hieroglyphs for Complete beginners av Bill Manley. Thames & Hudson Ltd, London (2012) + utdelat material. [kursen motsvarar ungefär andra halvan av denna bok]

Kursen ges under dessa datum;
02/09; 16/09; 30/09; 14/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12
En paus på 15 minuter i mitten av lektionstillfället.

Kursledare

Carolin Johansson

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
2 sep 2024 - 9 dec 2024
Måndag
Antal tillfällen
8
Första tillfället
mån 2 sep 2024 kl 18:00-19:45
  • mån 16 sep 2024 kl 18:00 - 19:45
  • mån 30 sep 2024 kl 18:00 - 19:45
  • mån 14 okt 2024 kl 18:00 - 19:45
  • mån 28 okt 2024 kl 18:00 - 19:45
  • mån 11 nov 2024 kl 18:00 - 19:45
  • mån 25 nov 2024 kl 18:00 - 19:45
  • mån 9 dec 2024 kl 18:00 - 19:45
Studietimmar
16
Kurs-ID
117747
Pris
1975 kr