Föreläsning - Vad är det som förtär äpple

Plats Alvesta

Kultur kan vara både sådant som präglar vårt samhälle, som seder och tankar, men det kan också vara till exempel konst, litteratur och teater.

Vad är det som förtär äpple under lagring?

Föreläsaren Ibrahim Tahir, forskare Sveriges Lantbruksuniversitet förklarar lagerförlusten som orsakas av fysiologiska sjukdomar och svampangrepp. Som är en av de väsentliga anledningarna till att den Svenska fruktproduktionen står inför allvarliga ekonomiska problem. Ett grundläggande krav för att använda och lyckas med integrerat växtskydd, är att kunna identifiera svamparterna som orsakar lagringsförlusterna i området och skaffa tillräckligt med kunskaper om deras livscykel och smittkällor samt om de mest drabbade äpplesorterna. Dessutom, finns det för närvarande inga effektiva kemiska medel som är godkända inom ekologisk odling för kontroll av lagringssjukdomar hos frukt. De kända kemiska fungiciderna måste ersättas med nya alternativa och miljövänliga bekämpningsmedel.

Plats: Folkets Hus, Alvesta

Arrangemanget är en del av det läsfrämjande projektet Odla läsglädje. Projektet pågår under skördetid, augusti-oktober och handlar om läsglädje till natur, odling och hållbar mat.

Har du frågor?

Kontakta Millaray Navarrete

millaray.navarrete@folkuniversitetet.se

Tid
02 nov 2021 - 02 nov 2021
Ti 18:30 - 19:30
Tillfällen
1
Studietimmar
1
Kurs-ID
1112163
Pris
0 kr