Konstnärer i vår samtid och dess betydelse

Plats Södertälje

Välkommen på en kursserie bestående av fyra föredrag där vi får en förståelse för den moderna konstens utveckling, från 1800-tal till nutid. Temat för detta föredrag är "Konstnärer i vår samtid och dess betydelse".

Kursinnehåll

Vi tar upp några av de konstnärer som har haft en avgörande betydelse för den moderna konstens utveckling in i vår egen samtid.

Bakgrund

Den moderna konsten är ett omtumlande drama. Vi undersöker och följer utvecklingen från sent 1800-tal till vår egen samtid. Utgångspunkten är de konstnärer som brutit mot rådande konventioner och gett oss en ny syn på världen och skapandet.

Kursserien består av fyra föredrag där vi får en förståelse för den moderna konstens utveckling. Med utgångspunkt i impressionismen och expressionismen, och vidare in i den tidiga modernismen med sina olika uttryck, kan vi se hur konsten hela tiden förvandlas till ett dynamiskt drama. Vi berör några av de konstnärer som har haft en avgörande betydelse för den moderna konstens utveckling ända in i vår egen samtid. Genom att utgå från konstnärernas egna tankar och uttalanden kan man kalla serien en “konstnärernas konsthistoria”.

Varje föreläsning avslutas med ett kortare samtal. Med hänsyn till rådande hälsoläge, anpassas kursen utifrån myndigheternas rekommendationer, med föreläsningar fysiskt eller digitalt.

Föredragshållare

Föreläsningsserien leds av Ulf Wagner, konstnär och ledamot i Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

Om priset

750:- (inkl. moms). Fika ingår i kursavgiften. 200 kr (inkl. moms) per kurstillfälle. Studenter och pensionärer: 550 kr hela serien, 150 kr per kurstillfälle. All betalning äger rum via Järna Akademin

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
25 nov 2020 - 25 nov 2020
On 18:30 - 20:30
Tillfällen
1
Plats
Saltå 11, 15391
Visa på karta
Studietimmar
4
Kurs-ID
1077681
Pris
200 kr