SU23 En resa genom konsthistorien, del 2 av 3

Plats Linköping

Lär dig mer om konsthistoria och hur konsten utvecklats genom tiderna. Bli inspirerad till att se på konst på ett helt nytt sätt. Få större kännedom om konsthistorien i Sverige, Europa och världen på en kurs eller föreläsning.

Boka kursen nu
Cirkeln syftar till att ge deltagarna översiktliga kunskaper inom bildkonst och arkitektur från antiken till idag. Den ska ge ökad förståelse för hur konsten har påverkats av det omgivande samhället under olika tidsepoker. Olika konstströmningar och uttryckssätt diskuteras. Vi tolkar och analyserar konstens innebörd och budskap.

Termin 2 – Konsten från barocken fram till slutet av1800-talet. Vi studerar konst- och arkitekturutvecklingen från barocken under tidigt 1700-tal via rokokon, naturmåleriet, realismen, romantiken fram till mitten och slutet av 1800-talet. Då slog impressionismen igenom och blev en språngbräda in i 1900-talets moderna konst och arkitektur.

Kursledare

Kenneth Bjureby

Har du frågor?

Kontakta Senioruniversitetet Linköping

info@sulink.se

Tid
22 jan 2020 - 16 apr 2020
On 10:00 - 11:30
Tillfällen
12
Plats
Västra vägen 32, 58228 Linköping
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
1049669
Fåtal platser kvar
Pris
550 kr