Destination: Snusgatan

Plats Örebro

För att delta i denna studiecirkel krävs medlemskap i Örebro Senioruniversitet. Första dag för anmälan är onsdagen den 18 december.

Boka kursen nu
Svenskt migrantliv i amerikanska städer vid 1900-talets början.
Jimmy Engren, universitetslektor i historia vid Örebro Universitet, forskar om migration och arbetsliv med särskilt fokus på det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets amerikautvandring. Han har disputerat på en avhandling om svenska immigranter och deras relation till andra etniska grupper, i synnerhet till den kulturellt, ekonomiskt och socialt dominerande anglo-amerikanska.

Emigrationen till Amerika är en av de mest spektakulära och omvälvande händelserna i Sveriges moderna historia. Under några decennier runt sekelskiftet 1900 utvandrade mer än 1,2 miljoner svenskar till USA och Kanada i jakt på ett bättre liv och på flykt undan ofrihet och fattigdom.

I motsats till Mobergs Karl-Oskar och Kristina bosatte sig de flesta svenska emigranter i amerikanska städer. Vi möter i föreläsningen några av dessa “svensk-amerikanska” stadsbor och får inblick i deras liv i svenskkvarteren runt de så kallade “snusgatorna”.

Presentationen tecknar det större historiska sammanhanget utifrån några enskilda migrantöden.

För mer information, kontakta Åke Olofsson, 0706-36 60 55 eller mnoab@telia.com

Har du frågor?

Kontakta Åke Olofsson

Mnoab@telia.com

Tid
11 mar 2020 - 11 mar 2020
On 14:00 - 16:00
Plats
Kungsgatan 24, 70224
Visa på karta
Kurs-ID
1049871
Fåtal platser kvar
Pris
100 kr