Föreläsning Luleå 400 år

Plats Luleå

Luleå fyller 400 år 2021

Boka kursen nu

Roine Wiklund universitetslektor LTU föreläser. År 1621 utfärdade kung Gustav II Adolf ett kungligt stadsprivilegium vilket konstituerade Luleå som stad. Vid den tiden låg Luleå där Gammelstad ligger idag, och på grund av de besvär landhöjningen medförde för sjötrafiken så flyttades staden 1649 till sin nuvarande plats nära älvmynningen. Under de 400 år som Luleå snart funnits har staden utvecklats från en jordbruksbygd till ett modernt samhälle där kultur, industri och kunskapsproduktion utgör basen för de människor som bor och verkar i kommunen

Föreläsningen genomförs med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Jesper Andersson

jesper.andersson@folkuniversitetet.se

Tid
02 dec 2021 - 02 dec 2021
To 12:00 - 13:00
Plats
Bangårdsgatan 14, 97235 Luleå
Visa på karta
Kurs-ID
1112227
Pris
0 kr