I demokratins namn - kvinnorna som krävde rösträtt

Plats Karlstad

Vill du göra en gärning för historieskrivningen i allmänhet och kvinnohistorien i synnerhet? Se då hit! Här får du möjlighet att, i en studiecirkel, delta i ett projekt som syftar till att transkribera de namninsamlingar som gjordes av kvinnor som krävde rösträtt.

Det här är en så kallad självledd studiecirkel där du, och andra som har anmält sig till cirkeln följer angiven studieplan med syfte att hjälpa till i transkriberingsprojektet "I demokratins namn - kvinnorna som krävde rösträtt". 

Avstamp görs i en digital föreläsning 31 augusti kl. 13.00 med Karl-Magnus Johansson, 1:e arkivarie på Riksarkivet i Göteborg. Karl-Magnus är författare till den handbok som studiecirkeln kommer att utgå från. Länk till anmälan för föreläsningen finner du längre ned på denna sida.

Start och anmälan

Du anmäler dig till studiecirkeln här så skapar vi grupper löpande. Vi försöker få till kommunvisa grupper så långt det går.
Startdatum är därför inte fastställt utan vi kontaktar er när vi har en startklar studiecirkel på minst 3 deltagare. Är ni en grupp som redan känner varandra och vill ha kursen själva går det jättebra, hör bara av er så löser vi det!

Om studiecirkeln

Tillsammans i studiecirkeln utser ni en cirkelledare och kommer överens om upplägg. Vi på Folkuniversitetet är med på första uppstartsmötet för att hjälpa till med planeringen för gruppen och finns som stöd under cirkelns gång. Studiecirkeln leds sedan av cirkelledaren men ingen förväntas vara extra kunnig utan cirkelledarens uppgift är att stödja gruppens kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Material

Ni har tillgång till Riksarkivets handbok för detta projekt och utgår från denna när ni transkriberar.

Mål

Med hjälp av materialet kommer ni att lära er att transkribera och genom studiecirkeln får ni kontinuerligt öva på det. I handboken finns även tips, trix och annat som är bra att veta för att ni ska lyckas med transkriberingen.

Om projektet "I demokratins namn - kvinnorna som krävde rösträtt"

I september 1921 genomfördes det första riksdagsvalet i Sveriges där både kvinnor och män fick rösta och var valbara. Beslutet om kvinnors rösträtt hade föregåtts av en lång politisk kamp där den ledande organisationen hette Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR).

Projektet "I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt" har som huvudsyfte att göra namninsamlingen från 1913–1914 tillgänglig som textdata vilket skapar goda sökmöjligheter. Den transkriberade informationen från namninsamlingslistorna kommer att tillgängliggöras fritt för alla att ta del av via Riksarkivets hemsida.

Projektet utgår från en internetbaserad plattform för transkribering som heter FromThePage. Plattformen bygger på idén om att människor tillsammans kan bidra med kunskaper och engagemang för att göra arkivens innehåll mer tillgängligt, användbart och lättare att söka i. En betydelsefull funktion i FromThePage är därför att alla kan delta med redigering och kommentarer i alla dokument. Det gör det möjligt att samarbeta och komplettera varandras kunskaper och förmågor.

Informationen är hämtad från:
I demokratins namn - kvinnorna som krävde rösträtt. Manual för transkribering av namninsamlingen för
kvinnans politiska rösträtt 1913–1914. Version 2.00, den 28 april 2022 Författare: Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet

Syftet med projektet är att:

  • Göra namnlistorna sökbara på t ex namn, titel, yrke, hemort och ålder genom att de är tolkade och digitaliserade.
  • Vara underlag för andra typer av projekt

Vidare ämnar projektet kunna ge svar på t ex:

  • Hur skrivkunnigheten var bland dessa kvinnor. I och med att man transkriberar bokstavstroget så blir även stavfel tillgängliga.
  • Vilka yrken/titlar dessa kvinnor hade (många av dessa yrken finns inte idag)?
  • Hur skiljer sig uppslutningen sig åt mellan olika byar/orter?
  • Vilka i min hemby skrev på listorna, någon av mina anor?

Mer specifikt är syftet med studiecirkeln att transkribera och finna svar på ovan nämnda frågor, i listor som knyter an till Värmland, eller mer specifikt den ort som cirkeln startar i. 

Bra att veta

Det finns möjligheter att träffas i Folkuniversitetets lokaler på Drottninggatan 26 i Karlstad.

Anmäl ditt intresse till emma.iderstrom-liden@folkuniversitetet.se

Klicka här för att anmäla dig till föreläsningen 31 augusti kl. 13.00.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Karlstad

info.karlstad@folkuniversitetet.se

Kursperiod
31 aug 2023 - 31 aug 2023
Torsdag
Antal tillfällen
3
Första tillfället
tor 31 aug 2023 kl -
Studietimmar
9
Kurs-ID
302015
Pris
0 kr