SiG56 1700-talets Göteborg Studiebesök

Plats Göteborg

För att delta i våra aktiviteter måste du vara medlem i SiG. Boka nytt medlemskap på vår hemsida. Om du redan är medlem, boka aktiviteten här.

SiG56 Stadsvandring med Pether Ribbefors
I samarbetet med Sällskapet Gustaf III i anledning av det pågående firandet av 250-årsminnet av Gustaf III:s trontillträde

1700-talets Göteborg: i gustavianska spår
År 2021 är det 250 år sedan kung Gustaf III blev kung, vilket föranleder en vandring i gustavianska spår. Turen startar vid Tyska kyrkan, med en märklig koppling till kungens födelse 1746.

Det mäktiga Svenska Ostindiska Kompaniet uppförde sin gula tegelbyggnad vid Norra Hamngatan 1750. Samtidigt som Göteborg handlade med Kina gick sillen till i Bohuslän – men varför bytte Sillgatan namn? Via sagda gata når vi ”Franska tomten” vid Packhusplatsen, som Gustaf III bytte mot en avlägsen ö, i hopp om rikedomar. Och några år senare tog kungen över befälet från landshövdingen i det närbelägna Residenset när fienden hotade Göteborg 1788.

Via Lilla Torget och Magasinsgatan stiftar vi bekantskap med såväl industrialisten Jonas Alströmer som poeten Bengt Lidner, innan vi stannar vid Domkyrkobrunnen. Vattnet kom ursprungligen från ”Gustafs källa” i Kallebäck, invigd av konungen själv 1787. Vid Domkyrkan får vi också höra om Gustaf III:s gunstling, biskop Johan Wingård, vars kyrkliga karriär tog en oväntad vändning.

Vid Kaserntorget finner vi ett märkligt stadsrum som minner om den tid då staden vimlade av soldater. Helt nära ser vi Carl Wilhelm Carlbergs enda bevarade ”typhus”, som uppfördes efter de förödande eldsvådorna kring sekelskiftet 1800. Avslutning vid Carlsporten i Kungsgatans mynning, där Göteborg tog slut och förstadsbebyggelsen vidtog.

Pris: 160 kr / person
Tid: Onsdag 13 oktober, kl. 10.00–12.00
Max antal: 30 deltagare
Samling: Tyska kyrkans baksida,mot Köpmansgatan
Värd: Marianne Molander Beyer
Tid
13 okt 2021 - 13 okt 2021
On 10:00 - 12:00
Tillfällen
1
Studietimmar
2
Kurs-ID
1103707
Pris
160 kr