Antikens Rom – livet för romerska kvinnan. Distans Live

Plats Distans

Den romerska kvinnan och hennes levnadsvillkor står i centrum för kursen. Hur annorlunda var hennes verklighet än vår? Har romarnas kvinnoideal fortsatt att prägla senare tiders kvinnosyn? Kursen ges på distans via Zoom, kursledare är Izabella Donkow.

Innehåll

Med hjälp av antika källor (historieverk, juridiska texter, privata brev och inskrifter) söker vi överbrygga tidsklyftan och belysa hur det var att vara kvinna i romarriket. Vi lyfter fram en rad kvinnoöden och placerar dem i ett sociohistoriskt sammanhang.

Till vilken grad en romersk kvinna kunde påverka sitt liv är den röda tråd som löper genom kursens gång. Vilka roller tilläts en kvinna inta i samhället? Hur var det att vara en kvinnlig aristokrat, en genomsnittsromarinna och hur var det att leva i samhällets utkant? Förändrades hennes lott över tid?

Vi utforskar de normer och juridiska ramar som definierade hennes verklighet samt analyserar gemensamt de uppfostringsideal, vilka hon skulle rätta sig efter. Med avstamp i juridiken bekantar vi oss med begreppet patria potestas, sui iuris och inte minst innebörden av att vara romersk medborgare. En del av dessa termer och deras juridiska innebörd fortsatte att spela en viktig roll långt in i medeltiden.

Kursupplägg

Kursen ställer inga krav på förkunskaper. Det underlag som vi kommer att diskutera under lektionerna mejlas ut cirka en vecka innan varje lektion. Som en introduktion till kursen kan det vara bra att ha läst/läsa Mary Beard, Kvinnor och makten, ett manifest (2019) samt Kerstin Ekmans Tullia och hennes värld (2020), två verk som ger angelägna perspektiv på kvinnors ställning under antiken och som, på samma gång, berör vår samtid. Dessa två verk tillhandahålls inte av kursledaren utan behöver införskaffas/lånas av deltagaren själv. Det går bra att följa kursen även utan dessa verk. 

Kursen går på distans, via Zoom, med livesända online lektioner där du kommunicerar direkt med din lärare och dina kurskamrater, precis som i klassrummet. Max 12 deltagare.

Kursledaren

Izabella Donkow är klassisk arkeolog och antikvetare. Hon är utbildad vid Stockholms universitet, King’s College London och de svenska instituten runt om Medelhavet, där hon har specialiserat sig på senantiken och tidig kristen arkeologi. Hon har tidigare varit verksam som forskarassistent vid Christie’s i London samt har under många år undervisat i Antiken vid Stockholms universitet och Svenska Institutet i Istanbul. Hennes passion för antiken tar henne ofta till Italien. Rom, Ravenna och Trieste hör till hennes favoritstäder dit hon gärna reser med grupper, men också på egen hand.

Kursledare

Izabella Donkow

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
5 nov 2024 - 10 dec 2024
Tisdag
Antal tillfällen
5
Första tillfället
tis 5 nov 2024 kl 18:00-20:15
  • tis 19 nov 2024 kl 18:00 - 20:15
  • tis 26 nov 2024 kl 18:00 - 20:15
  • tis 3 dec 2024 kl 18:00 - 20:15
  • tis 10 dec 2024 kl 18:00 - 20:15
Studietimmar
15
Kurs-ID
117378
Pris
1450 kr