Antikens historia – romerska kvinnor. Distans Live

Plats Distans

I kursens centrum står den romerska kvinnan och hennes levnadsvillkor. Hur annorlunda var hennes verklighet än vår? Har romarnas kvinnoideal fortsatt att prägla senare tiders kvinnosyn? Kursen ges på distans via Zoom

Boka kursen nu

Innehåll

Med hjälp av antika källor (historieverk, juridiska texter, privata brev och inskrifter) söker vi överbrygga tidsklyftan och belysa hur det var att vara kvinna i romarriket. Vi lyfter fram en rad kvinnoöden och placerar dem i ett sociohistoriskt sammanhang.

Till vilken grad en romersk kvinna kunde påverka sitt liv är den röda tråd som löper genom kursens gång. Vilka roller tilläts en kvinna inta i samhället? Hur var det att vara en kvinnlig aristokrat, en genomsnittsromarinna och hur var det att leva i samhällets utkant? Förändrades hennes lott över tid?

Vi utforskar de normer och juridiska ramar som definierade hennes verklighet samt analyserar gemensamt de uppfostringsideal, vilka hon skulle rätta sig efter.
Med avstamp i juridiken bekantar vi oss med begreppet patria potestas, sui iuris och inte minst innebörden av att vara romersk medborgare. En del av dessa termer och deras juridiska innebörd fortsatte att spela en viktig roll långt in i medeltiden.

Kursen ställer inga krav på förkunskaper. Underlag till varje lektion tillhandahålls av läraren. Som en introduktion till kursen läser vi Mary Beard, Kvinnor och makten. Ett manifest (2019) samt Kerstin Ekmans Tullia och hennes värld (2020), två verk som ger angelägna perspektiv på kvinnors ställning under antiken och som, på samma gång, berör vår samtid.
Det underlag som vi kommer att diskutera under lektionerna mejlas ut cirka en vecka innan varje lektion.

Kursen går på distans, via Zoom, med livesända online lektioner där du kommunicerar direkt med din lärare och dina kurskamrater precis som i klassrummet. Max 12 deltagare.

Kursledaren

Izabella Donkow är klassisk arkeolog och antikvetare. Hon är utbildad vid Stockholms universitet, King’s College London och de svenska instituten runt om Medelhavet, där hon har specialiserat sig på senantiken och tidig kristen arkeologi.

Hon har tidigare varit verksam som forskarassistent vid Christie’s i London samt har under många år undervisat i Antiken vid Stockholms universitet och Svenska Institutet i Istanbul.

Hennes passion för antiken tar henne ofta till Italien. Rom, Ravenna och Trieste hör till hennes favoritstäder dit hon gärna reser med grupper, men också på egen hand.

Kursledare

Izabella Donkow

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
07 nov 2022 - 05 dec 2022
Må 18:00 - 20:15
Tillfällen
5
Studietimmar
15
Kurs-ID
1138343
Pris
1350 kr