Maktkamp - Uppsala under reformationstiden

Plats Distans

Välkommen till en onlineföreläsning om Maktkamp och reformation i 1500-talets Uppsala!

Boka kursen nu

Denna föreläsning belyser det maktcenter som Uppsala var under 1500-talet. Staden var en viktig samlingsplats för kungen att hålla möten med representanter för befolkningen. Stockholm var ännu inte helt etablerad som huvudstad och riksdagen som institution svagt utvecklad. Gustav Vasa ska ha haft en särskilt stor förkärlek för Uppsala.

Uppsala har länge varit ett religiöst centrum. Många av marknadsmötena hölls i Gamla Uppsala och förklaringen till det kan vara både praktisk och symbolisk. Gamla Uppsala var både platsen för den ursprungliga domkyrkan med den viktiga Erikskulten och för den förkristna kultplatsen med det omsusade ”templet”. Det sistnämnda var särskilt viktigt under 1400 till och med 1600-talen då göticistiska storhetsdrömmar om en uråldrig svensk högkultur florerade.

För 1500-talets lärde var det nya Uppsala, inte Gamla, som var platsen för templet och därmed det gamla kungasätet, dvs det svenska rikets urgamla huvudstad. Möjligen spelar det här roll att flera av dessa lärde var prästmän med förankring i Uppsala och i domkapitlet. Ville de med denna historieskrivning framhäva sig själva, Uppsala och kyrkan, inte kungamakten, som de rätta bärarna av det svenska rikets traditioner?

Reformationen har på allvar involverats i beskrivningen av Uppsalas 1500-tal. Med den och dess konsekvenser, som kungamaktens stärkande, klostrens stängning och universitetets (tillfälliga) nedläggning försvann mycket av grunderna för Uppsalas symboliska ställning i riket. Andra faktorer påverkade också, till exempel det faktum att Stockholm blev allt starkare och att Uppsalas roll som handelsstad minskade, men bara försvagandet av de krafter som kunde och ville lyfta fram Uppsala som en plats med särställning i riket, innebar i sig att synen på staden förändrades.

Henrik Ågren är professor vid Uppsala universitet med svensk 1500, 1600- och 1700-talshistoria som specialitet. Han har bland annat forskat om Uppsalas historia, reformationens inverkan på svensk historieskrivning samt om Gamla Uppsalas kulturella betydelse under svenskt 1500-tal.

Föreläsningen ges på distans, den är gratis och öppen för alla. Länk skickas till bokade deltagare.

Föreläsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Tid
07 dec 2021
Ti 18:30 - 20:00
Tillfällen
1
Studietimmar
2
Kurs-ID
1116918
Pris
0 kr