Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

26 resultat

26 resultat

När Fantomen blev svensk – vänsterns världsbild i trikå

Meet the Vikings - an introduction to the viking age

Att vara guide steg 1 Distans live

Kungsbackas historia

Historia och kulturhistoria

Bastubad i 1600- och 1700-talets Sverige

Bussresa till Skultuna Messingsbruk och Västerås

The Viking phenomenon

Uppfattningar om ett hedniskt förflutet

Nedslag i Gotlands historia