Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

26 resultat

26 resultat

Reformation! Gustav Vasa och hans värld -Ett 500-årsminne

Faluprofiler HT23 (SU31)

Spöken, hemsökta platser och folktro om gengångare

Att vara guide steg 1 Distans live

Norrköpings faktiska och kontrafaktiska historia

Baltikums historia del 3 HT23 (SU32b)

Ellen Keys livstro - En religion bland många andra

Musen som röt - Taiwan i världspolitikens centrum

Baltikums historia del 3 HT23 (SU32a)

I demokratins namn - kvinnorna som krävde rösträtt