Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

25 resultat

25 resultat

Så firas ett helgon

Hövdingar i Värmland 1779-1901

Det eviga avfallet

Historia och kulturhistoria

Fattigstugor och fattighus på Gotland

Vikingatidens vagga

Kvinnor i Bohuslänska kustorter

Föreläsning: Hur känner man igen en sjöhjälte

Antikens historia – romarnas liv och leverne. Dist

Antikens historia – romerska kvinnor. Distans Live