Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

""

28 resultat

28 resultat

Forskningsföreläsning Unionen Drottning Margaretas dröm

Ellen Keys liv och idéer - självledd studiecirkel

Ukraina före och efgter 2014

Det moderna 30-åriga kriget, som blev 100 årigt och ...

JU-LIVE "Generallöjtnanten som räddade Sverige när ryssen kom" med Anders Dybelius

Vill du veta mer? Mörk materia: ett fönster till det mörka universum

Föreläsning De kom, de såg, de segrade

Strömmens betydelse: i går, i dag och i framtiden

Historia - De forntida göteborgarna

Föreläsning - Renholmen under 260 år