Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

""

27 resultat

27 resultat

Forskningsföreläsning Unionen Drottning Margaretas dröm

"Frihet är det bästa ting": Engelbrekt och 1430-talets unionsuppror

Ellen Keys liv och idéer - självledd studiecirkel

Vill du veta mer? Mörk materia: ett fönster till det mörka universum

Historia - De forntida göteborgarna

Danshälsa hur skapar du ett bättre mående (Katarzyna Filipowicz)

Strömmens betydelse: i går, i dag och i framtiden

Föreläsning - Renholmen under 260 år

JU-LIVE "Unikt projekt förbättrar omsorgen för äldre döva" med Yashar Mahmud

Att vara guide steg 1 Distans live