Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

36 resultat

36 resultat

Medicinska nedslag i historien

Vikingatiden från vagga till varumärke

Egyptens historia 5 – ett nytt rike tar vid Online

Historiska kvinnor 27

Favoriter i repris - Historiska kvinnor 26

Föreläsning En resa genom pinsens historia

Hövdingar i Värmland 1779-1901

Föreläsning JU - A4-formatet

Motala-från stenåldern till industrialismen

SU21 Lär känna din stad, del 2