Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

""

24 resultat

24 resultat

Föreläsning Mumier - Torka, linda och försköna

"Frihet är det bästa ting": Engelbrekt och 1430-talets unionsuppror

Dans som en hälsofrämjande och förebyggande aktivitet för seniorer

Föreläsning om kurs inkl fältresa till Krakow och Auschwitz

Samer i värmlandsfinska uppteckningar

Från Brunkeberg till blodsbadet: Den nordiska unionens sista 50 dramatiska år

Inkarikets uppgång och fall föreläsning

Pearl Harbor - förödelsens dag

Föreläsning: Karolinerna i Ryssland 1700-1723

Att vara guide steg 1 Distans live