Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

24 resultat

24 resultat

Måleri - abstrakt

Föreläsning: Njutningsmedel i flottan

Bofors stationsområde och Karlskogas historia

Föreläsning: Imperiernas fall

Kungsbackas historia

Silversmide nybörjare - helgkurs

Visbys historia

Förändra världen med humor

Antikens historia – romerska kvinnor. Distans Live

Antikens historia – romarnas liv och leverne. Dist