Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

16 resultat

16 resultat

Föreläsning; Den glömda flottan -Riddarholmsvraket

Joe Hill - mannen och myten

MUMIER del 2. Torka, linda och försköna = MUMIE PÅ 70 DAGAR

Att vara guide steg 1 Distans live

Föreläsning om kurs inkl fältresa till Krakow och Auschwitz

Kurs inkl fältresa, Krakow och Auschwitz

Antikens historia – romersk brevskrivning. Distans Live

Ellen Key -Skönhet för alla (Hedda jansson)

Föreläsning: Hedvig Eleonora och hennes tid

Stridsflygplanet i mossen med Anders Dybelius