Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

17 resultat

17 resultat

Bussresa till Skultuna Messingsbruk och Västerås

Uppfattningar om ett hedniskt förflutet

Gustav Vasa och hans värld - ett 500-årsminne

Kungsbackas historia

Järnålderns djur - verkliga och overkliga

Läs ditt landskap – om historiska kartor och landskap

74 Samiska spår i Dalarna, Gävleborg och Västmanland

The Viking phenomenon

Mumier Del 1

Nedslag i Gotlands historia