Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

""

29 resultat

29 resultat

Föreläsning med Eva Andersson

Kulturvandring - inom vallgraven

Föreläsning med Erik Petersson

Att vara guide steg 1 Distans live

Kvinnor i historien – kvinnohistoria

Föreläsning med Erik Petersson

Föreläsningsserie Egyptens historia - Pyramidåldern - Distans Live

Drottning Margaretas dröm: Unionen som enade Norden

Kurs inkl fältresa, Krakow och Auschwitz

Stridsflygplanet i mossen med Anders Dybelius