Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

36 resultat

36 resultat

Troja - i myt och verklighet Distans Live

Föreläsning: Mina möten med Kina

Folk i rörelse: vår demokratis historia

Stadsvandring: Umeås kvinnliga pionjärer

74 Kvinnliga rösträttskampen - 2021

Föreläsning: Två kinesiska ledare

Konsten på Karro - rundvandring

SiG57 Gustaf III och frimureriet Studiebesök

Att vara kvinna i antikens Rom - Distans Live

Historiska kvinnor 26