Kyrkoras mysterium

Plats Kalmar

Kyrkohistoria

Boka kursen nu
Under tusen år har kyrkobyggnaderna i vårt land utformats i huvudsak på samma sätt - men i vissa avseenden har det skett stora förändringar, t.ex. vad gäller inredning och bildvärld, men också hur rummet arrangeras. Gudstjänstens former har skiftat under olika tider, liksom trons gestaltning och människors föreställningsvärld. Efter en inledande samling om kyrkorummens bildvärld gör vi fyra exkursioner i närområdet till kyrkor från de senaste fyra århundradena och talar om hur dessa vittnar både om kyrkolivet när de byggdes och hur de förändringar som de genomgått hör samman med församlingslivets förändringar.
Betalt medlemskap till Kalmar Senioruniversitett är en förutsättning för att delta i denna aktivitet. För fullständig information angående kurser och medlemskap se aktuellt kursprogram från Kalmar Senioruniversitet.

Kursledare

Peter Bexell

Har du frågor?

Kontakta Maria Mazetti

mia.mazetti@folkuniversitetet.se

Tid
19 okt 2021 - 30 nov 2021
Ti 09:30 - 11:45
To 13:00 - 15:15
Tillfällen
5
Plats
Kaggensgatan 42, 39232 Kalmar
Visa på karta
Studietimmar
15
Kurs-ID
1109578
Fåtal platser kvar
Pris
300 kr