SiG55 Sv 1900-talsarkitekter-föreläsningsserie

Plats Göteborg

För att delta i våra aktiviteter måste du vara medlem i SiG. Boka nytt medlemskap på vår hemsida. Om du redan är medlem, boka aktiviteten här.

Boka kursen nu
Arkitekturen förändras med de byggnadsuppgifter som samhället ställer. Arkitekters sätt att möta dessa uppgifter sker med en kunskap och i en yrkeskultur, också den i förändring. Arkitekturhistorien kan skrivas lika väl utifrån uppgifterna som utifrån yrkeskulturen. Efter två terminer med byggnadskategoriernas historia ger vi oss i kast med att under två terminer följa ett antal svenska arkitekter genom 1900-talet.

Föreläsare är Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia på Chalmers, och Anders Dahlgren, arkitekt och filosofie doktor i konstvetenskap.

Avgift: 985 kr inklusive kaffe/te och fralla Maxantal: 100 personer
Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.30
Lokal: Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6

Torsdag 4 november
Den frihetliga traditionen (Gezelius, Hidemark, Mattsson)
Som en underström till miljonprogrammet fanns i Sverige en ”frihetlig tradition” av arkitekter som gick sin egen väg i en liten skala och med förankring i platsen, en motsvarighet till det som internationellt kallades en ”kritisk regionalism”. Jan Gezelius (1923–2016) ritade villor och postkontor och förskolegårdar. Ove Hidemark (1931–2015) var mest känd som framstående restaureringsarkitekt och”materialfundamentalist”. Gunnar Mattsson (1937–) ritade museer och andra byggnader med ”ledighet och precision”
:Föreläsare: Claes Caldenby

Torsdag 11 november
Wallberg, Hammarskjöld-Reiz, Geisendorf m.fl.
De första kvinnorna fick tillträde till de tekniska högskolorna på 1920-talet. Under 1930-talet startar några av dem egen verksamhet, som Ingrid Wallberg i Göteborg och Ingeborg Hammarskjöld-Reiz i Lund. Ännu under andra halvan av 1900-talet är det ovanligt med kvinnor som driver eget kontor i Sverige. Från 1980-talet är hälften eller mer av arkitektstudenterna kvinnor och från 00-talet är mer än halva arkitektkåren kvinnor.
Föreläsare Anders Dahlgren

Torsdag 18 november
Ralph Erskine och Erik Asmussen
Två invandrade arkitekter, som båda kom som unga till Sverige i slutet av 1930-talet, kom senare att bli internationellt uppmärksammade som viktiga uttolkare av en svensk arkitektur. Ralph Erskine kom från England och blev känd för sin klimatanpassade, socialt engagerade och frodiga arkitektur. Erik Asmussen kom från Danmark och blev antroposofernas arkitekt. Han förenade Rudolf Steiners organiska formspråk med en svensk träbyggnadstradition.
Föreläsare:Claes Caldenby

Torsdag 25 november
White arkitekter, A4, ELLT och Coordinator
För att möta de stora uppdragen och de stora byggarna i 1950-talets Sverige grundades flera arkitektkontor som medvetet siktade på att bli stora. White arkitekter startades i Göteborg av Sidney White, till en början med inriktning på offentliga beställare, och har idag över 900 anställda. A4 och ELLT kom att utveckla strukturalismen med Byggnadsstyrelsen som viktig beställare. De gick samman i Coordinator som i sin tur gick samman medWhite1991.
Föreläsare Claes Caldenby

Torsdag 2 december
W Peter Celsing och Johan Celsing
Peter Celsing (1920–74) uppmärksammades först som kyrkoarkitekt på 1950-talet. Hans mörka, arkaiska tegelkyrkor, där den första var Härlanda 1958, blev sinnebilden för kyrkan som ”skönhetens tillflyktsort”. Som Kulturhusets arkitekt satte han sin prägel på Stockholms nya city. Hans son Johan Celsing (1955– ) har kommit att stå för en eftertänksam, komplex arkitektur präglad av ”det dubbla imperativet”, både form och funktion.
Föreläsare: Claes Caldenby

Torsdag 9 december
Wingårdh och Tham & Videgård
De under 2000-talet internationellt mest uppmärksammade svenska arkitekterna är Gert Wingårdh (född 1951) och Bolle Tham (1970) och Martin Videgård (1968). Wingårdh började i Göteborg i den lilla skalan med butiker och restauranger under 1980-talet och har sedan blivit den arkitekt som vunnit flest Kasper Salin-priser, fem stycken. Tham & Videgård ritar ofta enkla, boxlika byggnader med en rikare bearbetad beklädnad i olika material.
Föreläsare: Anders Dahlgren
Tid
04 nov 2021 - 09 dec 2021
To 10:00 - 12:30
Tillfällen
6
Plats
Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
18
Kurs-ID
1103697
Pris
985 kr