SU24 Idé- och lärdomshistoria

Plats SULinköping

Inom idé- och lärdomshistoria lär man sig hur människor ser på världen och hur de har sett på den genom historien. Välkommen till någon av våra kurser och föreläsningar i idé- och lärdomshistoria.

Boka reservplats
Vi studerar hur världsbilder växt fram och förändrats under de senaste 3 000 åren. Vårt perspektiv utgår från det gamla Grekland och fokuserar på utvecklingen i Europa. Det handlar om människors tankar om livet, sig själva och världen. Men det är också en fråga om teknisk och materiell utveckling. Vi tittar på hur tankarna om livet och om världen tagit sig uttryck i religion, konst, litteratur och filosofi. Hur har de påverkats av teknik och vetenskap sedan grekerna började fundera över hur världen är beskaffad? Man skulle kunna säga att vi rör oss i skärningspunkten mellan teknikhistoria, religionshistoria, konsthistoria, litteraturhistoria och filosofi. Punkten där allt detta möts och där olika tanketraditioner påverkar varandra.

Kursledare

Thomas Wilhelm Svensk

Har du frågor?

Kontakta Senioruniversitetet Linköping

info@sulink.se

Tid
03 feb 2022 - 21 apr 2022
To 15:00 - 16:30
Tillfällen
10
Plats
Västra vägen 32, 58228 Linköping
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1121093
Pris
650 kr