SU28 Idé- och lärdomshistoria

Plats Linköping

Inom idé- och lärdomshistoria lär man sig hur människor ser på världen och hur de har sett på den genom historien. Välkommen till någon av våra kurser och föreläsningar i idé- och lärdomshistoria.

OBS! OBS! OBS!

MED HÄNVISNING TILL RÅDANDE PANDEMISITUATION OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER STÄLLS ALLA SENIORUNIVERSITETETS CIRKLAR IN HÖSTEN 2020
. Undantag: SU45-46 och 49 (naturvandringarna)

I den här kursen studerar vi hur världsbilder växt fram och förändrats under de senaste 3 000 åren. Vårt perspektiv utgår från det gamla Grekland och fokuserar på utvecklingen i Europa. Det handlar om människors tankar om livet, sig själva och världen. Men det är också en fråga om teknisk och materiell utveckling. Vi tittar på hur tankarna om livet och hur världen uppfattats tar sig uttryck i religion, konst, litteratur och filosofi samt hur de påverkats av teknik och vetenskap, under den tid som gått sedan grekerna började fundera över hur världen är beskaffad.

Kursledare

Thomas Svensk

Har du frågor?

Kontakta Senioruniversitetet Linköping

info@sulink.se

Tid
24 sep 2020 - 26 nov 2020
To 15:00 - 16:30
Tillfällen
10
Plats
Västra vägen 32, 58228 Linköping
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1073444
Pris
500 kr