Filosofikafé – om filosofiska frågor

Plats Stockholm

Filosofikafé är en lättsam och stimulerande ingång till filosofin! Vi samtalar om filosofiska frågor, får övning i att förstå filosofiska texter och vägleds av läraren Palle Leth. Vi diskuterar eviga och aktuella frågor i mindre grupper. Startar en onsdag, därefter varannan torsdag.

Boka nu

Arbetssätt

Ämnet för dagen introduceras som kortföreläsning av kursledaren Palle Leth, därefter följer samtal, reflektion och gemensamma diskussioner. Du får tillfälle att artikulera dina uppfattningar. Själva begreppet filosofikafé anger samtalsformen och att man kan prata i mindre löst sammansatta grupperingar.

Innehåll

Vid varje tillfälle tar vi oss an en stor filosofisk fråga. Som utgångspunkt för diskussionen bekantar vi oss först med några kontrasterande perspektiv på frågan, ibland i form av korta passager ur tänkarnas egna verk. Därefter är det deltagarnas egen diskussion som står i centrum.

Kursdatum

Kursdatum hösten 2024: första tillfället är en onsdag i övrigt torsdagar varannan vecka: 9/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12.

Inga förkunskaper

Kursen kräver varken förkunskaper eller förberedelser. Den vänder sig till alla som har en nyfikenhet på filosofiska frågor och vill pröva sina uppfattningar i mötet med filosofernas texter och de andra deltagarna.

Litteratur/material

Tillhandahålls av kursledaren vid varje tillfälle.

Kursledare

Palle Leth, fil. dr i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet och Université de Paris-Est, forskar i språkfilosofi och tolkningsteori och har mångårig erfarenhet av undervisning i filosofi på högskolenivå. Palle är verksam vid Högskolan Dalarna.

Kursledare

Palle Leth

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
9 okt 2024 - 5 dec 2024
Onsdag, Torsdag
Antal tillfällen
5
Första tillfället
ons 9 okt 2024 kl 18:00-20:15
  • tor 24 okt 2024 kl 18:00 - 20:15
  • tor 7 nov 2024 kl 18:00 - 20:15
  • tor 21 nov 2024 kl 18:00 - 20:15
  • tor 5 dec 2024 kl 18:00 - 20:15
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Visa på karta
Studietimmar
15
Kurs-ID
117342
Pris
1650 kr