Filosofi – fyra teman

Plats Stockholm

Vi tar oss an några av den västerländska filosofins centrala frågor och hur dessa är relevanta för oss idag. Vara, tid, medvetande och identitet är de teman som vi tillsammans tittar på.

Boka kursen nu

Innehåll

Kursen har ett tematiskt upplägg, med följande frågor i fokus:
  • Vara – Människan är den varelse som ställer sig frågan om vem hon är och vad det innebär att vara. Hur har olika stora filosofer tänkt kring frågan och hur kan vi relatera till deras tankar idag?
  • Tid och historia – Är tid och historia bara det vi mäter med klockan och historieboken, eller är det i själva verket existentiella horisonter, som avgör vårt sätt att vara i världen? Hur påverkar tid och historia hur vi lever våra liv?
  • Medvetande – Vad innebär det att som människa ha ett medvetande såväl som ett självmedvetande? Hur strukturerar det vår existens?
  • Identitet – När ”är” vi oss själva, och vad är det egentligen vi strävar efter när vi söker vår identitet? I vilken mån kan vi bestämma vår egen identitet, och i vilken mån är den präglad av samhället eller historien?

För att se hur filosofihistorien redan präglar vår förståelse av begreppen vi frågar efter utgår vi från filosofiska nyckeltexter av såväl äldre som mer moderna tänkare, däribland Parmenides, Platon, Augustinus, Immanuel Kant och Friedrich Nietzsche. Detta för att se hur filosofihistorien redan präglar vår förståelse av begreppen vi frågar efter, och hur vi därför kan använda den för att belysa frågorna på nytt. Samtidigt analyserar vi frågorna ”sakligt”, genom att titta på hur de pekar mot fenomen som ständigt är en del av vårt liv.

Målgrupp

En kurs för dig som vill gå djupare i din förståelse av vår verklighet och vår tid. Inga förkunskaper krävs, men ett genuint öppet sinne. För att få ut så mycket som möjligt bör du vara villig att sätta dina vanliga åsikter och din verklighetsuppfattning på spel!

Arbetssätt

Föreläsningar varvas med diskussioner samt gruppuppgifter. Du behöver kunna avsätta en halv till en timme i veckan för egen läsning som förberedelse till diskussionerna.

Kursen går i sal på Folkuniversitetet, den kan dock komma att övergå till distans om smittskyddsrestriktionerna så kräver.

Litteratur/material och kursdatum

Studiematerial delas ut av kursledaren inför varje kurstillfälle, via papperskopior eller e-post. Tisdagar 27/9 till 6/12, uppehåll för höstlov vecka 44.

Kursledare

Uljana Akca har en magisterexamen i filosofi från Södertörns högskola och har disputerat i samma ämne vid Freiburgs universitet i södra Tyskland. Uljana är verksam som frilansskribent och översättare och har även medverkat i Filosofiska rummet.

Citat från tidigare deltagare

"Väldigt bra och givande kurs!"

Kursledare

Uljana Akca

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
27 sep 2022 - 06 dec 2022
Ti 18:00 - 20:15
Tillfällen
10
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
30
Kurs-ID
1141437
Pris
2550 kr