Idéhistoria – medeltida mystiker idag

Plats Stockholm

Vad kan vi lära av mystikerna som sökte nyorientering på medeltiden? I tider av kris prövas samhället och våra förväntningar på livet. Hur har människor orienterat sig i kriser tidigare? Vilka likheter finns det med samtiden?

Boka kursen nu

Innehåll

Mystikgenren är mångfasetterad och så personlig att den nästan är tidlös. Dessutom är den medeltidshistorians största – kanske enda – område där kvinnor har haft den mest framträdande rollen. Den tolkar världen utifrån personlig erfarenhet, i stället för genom teoretisk filosofi och har därför uppskattats av många olika människor genom tiderna.

I kursen utgår vi ifrån medeltida mystik och varje tillfälle har ett övergripande tema:

  • Mystik – vad är det egentligen?
  • Kärlek, vänskap och relationer till andra människor
  • Att möta sjukdom och motgång
  • Hur lär vi oss av andras erfarenheter? Hur lär vi andra om våra?
  • Meditation och mindfulness.

Vi närmar oss ämnena med hjälp av korta utdrag ur olika mystikers verk. Kursledaren berättar om ursprungliga kontexter, hur texterna har tolkats och hur de kan läsas ur ett idéhistoriskt perspektiv. Efter det diskuteras deltagarnas individuella läsningar och uppfattningar. Här är det inte det historiska eller religiösa som står i centrum, utan den personliga erfarenheten.

Arbetssätt

Vi utgår från hur historiska personer har berättat om sina möten med olika utmaningar som även vi möter i livet. Varje tillfälle inleds med en kort presentation om dagens texter och deras idéhistoriska kontext av kursledaren, sedan pratar vi gemensamt om våra intryck och tolkningar. Dessa diskussioner sker antingen i helgrupp eller i smågrupper – men mötet med och utbytet mellan olika perspektiv står alltid i centrum.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper om historia eller religion. Kursen behandlar kristet material, men kräver ingen specifik religiös inställning hos deltagarna.

Litteratur/material

Kursmaterialet tillhandahålls av kursledaren.

Kursledare

Verena Puth, fil. master i idéhistoria, forskar om kunskapsförmedling genom mystika texter bland medeltida kloster. Hon är även aktiv inom arbetsgruppen Mysticism & Lived Experience Network.

Kursledare

Verena Puth

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
26 sep 2022 - 24 okt 2022
Må 18:00 - 20:15
Tillfällen
5
Studietimmar
15
Kurs-ID
1141115
Pris
1450 kr