Filosoficirkeln, Bengt Kristensson Uggla

Plats Lund

Kurser i filosofi och närliggande områden. Anmäl dig till en kurs eller föreläsning om du är intresserad av filosofiska frågor, filosofins historia eller filosofins utveckling i olika delar av världen.

Filosofi handlar om de livsfrågor som är av vikt för alla människor. Filosofin ger bildning - den medverkar till att den egna personligheten utformas. Målet för filosofi formulerades av Sokrates som "Känn dig själv!" Filosofihistorien är full av kända namn: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Kirkegaard, Marx, Sartre. Vad är det som egentligen gett dessa filosofer den status de har idag? Vad handlar t.ex. Platons idévärld om och varför ansågs denna teori så genomgripande när det begav sig? Vad menade Descartes med att man tänker, alltså är man?

Har du frågor?

Kontakta Lotta Kristiansson

lotta.kristiansson@folkuniversitetet.se

Tid
11 feb 2020 - 11 feb 2020
Ti 19:30 -
Tillfällen
1
Plats
Sandgatan 2, 22350 Lund
Visa på karta
Kurs-ID
1069051
Pris
0 kr