Att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola

Plats Jönköping

Föreläsning är ett samarrangemang mellan Jönköping University och Folkuniversitetet. Föreläsningen sker med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

Om föreläsningen

Förskolans utbildning ska vara likvärdig i hela landet enligt skollagen (SFS 2010:800). En likvärdig utbildning innebär att det ska vara lika tillgång på utbildning, lika kvalitet på utbildning och att utbildningen ska vara kompenserande. För att säkerställa barns rätt till stöd i förskolan behöver förutsättningar finnas eller skapas på samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå. Men hur skapas förutsättningar för en likvärdig utbildning i förskolan? Hur kan ”specialpedagogik i förskolan” planeras och organiseras för det främjande, förebyggande och stödjande arbetet? I föreläsningen ställer sig Git Blomberg, filosofie licentiat vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, frågor likt dessa, frågor som hon ger en del förslag på svar på.

Föreläsare: Git Blomberg - Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik, HLK

Föreläsningen är kostnadsfri och äger rum på HLK i sal Hc113, Jönköping University

Föreläsningarna pågår cirka en timme och kan även ses live via ju.se/offentliga

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Jönköping

info.jonkoping@folkuniversitetet.se

Kursperiod
30 mar 2023 - 30 mar 2023
Torsdag
Antal tillfällen
0
Första tillfället
tor 30 mar 2023 kl 18:30-19:30
Plats
Gjuterigatan 5, 55318 JÖNKÖPING
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
102820
Pris
0 kr