Människans natur

Plats Helsingborg

Folkuniversitetet i Helsingborg erbjuder en helt ny, spännande kurs som spänner över såväl filosofi, idéhistoria och psykologi som alla samhällsvetenskaper.

Boka kursen nu
Startdatum inte bestämt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.


Kursledaren inleder varje träff med en presentation av den historiska och intellektuella bakgrunden, som påverkat och format de idéer och teorier, som vi sedan diskuterar gemensamt.

Innehåll

Vilken är vår "sanna natur" och hur bör vi leva våra liv enskilt och tillsammans med andra?
Människor i alla tider har frågat sig vad som är meningen med livet och vilka slags varelser vi människor egentligen är; hur lika/olika vi är mot djur, om det finns "väsen" som är väsentligt annorlunda än oss, heliga män/kvinnor, änglar, gudar tex.
Samtidigt har människor alltid frågat sig hur de bör leva sina liv (moral) och hur man bör leva tillsammans med andra på ett tillfredsställande sätt (politik).

Kursen presenterar några av de viktigaste idéerna och teorierna för att besvara dessa och relaterade frågor, framför allt som de besvarats i Västerlandet.
Den ger också några viktiga förslag hur man bör gå tillväga för att besvara frågorna på ett tillfredsställande sätt, baserade på de sista hundra årens vetenskapsfilosofiska- och idéhistoriska debatter.


Kursupplägg

Sammankomst 1:
Introduktion: Den meningssökande människan.

Sammankomst 2:
Platon (427-347 f.Kr i Aten) utvecklade och formulerade en systematisk världsbild, där dessa och relaterade frågor besvarades. Denna har legat till grund för de allra flesta diskussioner i Västerlandet om hur frågorna bör besvaras.

Sammankomst 3:
Kristendomen (från ca 30 e. Kr till vår tid) influerades i stor utsträckning av Platons idéer, men utvecklade och kritiserade en del av dem.

Sammankomst 4:
Immanuel Kant (1724-1804) tysk filosof, utvecklade en del av kristendomens idéer och förespråkade b.la. idén att var och en måste se sig själv som en av alla andra då det gäller moral. Han har också varit viktig för att få oss att förstå hur vi får kunskap.

Sammankomst 5:
Marxismen (mitten av 1800-talet till vår tid) formulerades av Karl Marx och Friedrich Engels. De framförde idén att all mänsklig historia är baserad på förtryck och att människans ”sanna natur” och hennes moral och politik bara kan förverkligas genom en radikal samhällsförändring.

Sammankomst 6:
Existentialismen (utvecklades av författare och filosofer, framförallt i Frankrike under mitten av 1900-talet) hävdade att vår ”sanna natur” bestäms av oss själva genom de beslut vi fattar i viktiga livssituationer.

Sammankomst 7:
Sigmund Freud (österrikisk psykolog, 1856-1939) hävdade att vår ”sanna natur” är formad i en konflikt mellan våra drifter, speciellt sexualiteten, och det omgivande samhällets förväntningar, dvs. normer och regler.

Sammankomst 8:
B.F Skinner, Konrad Lorenz och evolutionspsykologi (framstående nutida forskare) hävdar att vår ”sanna natur” och sätt att relatera till varandra bestäms av drifter av olika slag samt det omgivande samhällets normer och regler.

Sammankomst 9:
Språkets funktion: alla idéer, teorier och värderingar uttrycks och formuleras i språk. Dessa är inte uppfinningar av oss själva individuellt utan redskap som utvecklats tillsammans med de människor som vi lever tillsammans med och är därför ett uttryck för en social gemenskap.

Sammankomst 10:
Avslutande diskussion.

Material

Gärdenfors, P. 2009. Den meningssökande människan. Natur och Kultur.
Ingår inte i kursavgiften. Finns att köpa i närbokhandlarna, ca 70 kr.

Stevenson, L. 1977. Sju teorier om människans natur. Natur och Kultur.
Fotokopia delas ut av läraren.


Kursledare

Christina Erneling är professor i psykologi och filosofi.
Hon har undervisat i filosofi, psykologi och samhällsvetenskap i USA, Kanada och Sverige, senast vid Lunds universitet.

Kursledare

Christina Erneling

Har du frågor?

Kontakta Pia Grönsund

pia.gronsund@folkuniversitetet.se

Tid
Ej fastställt
On 10:00 - 13:00
Tillfällen
10
Plats
Trädgårdsgatan 25, 25224 Helsingborg
Visa på karta
Studietimmar
40
Kurs-ID
1117989
Pris
3600 kr