Filosofi, grundkurs - Distans Live

Plats Distans

Vill du lära dig mer om olika filosofier och livsåskådningar? Och öva på din argumentationsteknik och ditt kritiska tänkande? På den här kursen inspireras du till att se på världen på nya sätt!

Boka reservplats

Ordet filosofi kommer ursprungligen från grekiskan och betyder vän till visdom. Filosofi är en intellektuell disciplin som ända sedan antikens Grekland behandlat olika former av frågor och funderingar. Vissa frågor och funderingar diskuteras fortfarande inom filosofin medan andra numera kan delas in inom andra ämnesområden.

Inom filosofin studerar man även argumentation och kritiskt tänkande, vilket är särskilt viktigt i dagens samhällsklimat där så kallade fake news sprids och åsikter ibland presenteras som fakta. Då tänkandet och argumentationen är de främsta filosofiska verktygen är det viktigt att träna på dessa, vilket du får göra under denna kurs.

Vem kan gå kursen?

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om filosofi. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet med kursen är att du ska få inblick i och kunskap om några av de mest grundläggande filosofiska frågorna.

Innehåll och upplägg

Kursen ges på distans via Zoom. Du behöver inte själv ha ett konto eller en app, utan du får en länk från läraren och kan enkelt ansluta till lektionen online.

Kursen behandlar några av de mest centrala frågeställningarna inom filosofin idag, t.ex. etik/moral, värdeteori, språkfilosofi och politisk filosofi. Vi studerar den västerländska filosofins historia och de mest betydande filosoferna från antikens Grekland till nutid. Vi studerar även enklare former av argumentation och tittar på hur man kritiskt kan granska dessa.

I form utav genomgångar kommer de centrala filosoferna och tankegångarna att presenteras och sedan kommer vissa av dessa tankar att diskuteras i grupp. På det här sättet undersöker vi om det går att finna övertygande argument för olika tankegångar. Mellan kurstillfällen kommer viss läsning att förekomma.

Kursledare

Daniel Mägi

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Tid
23 sep 2020 - 21 okt 2020
On 18:30 - 20:00
Tillfällen
5
Studietimmar
10
Kurs-ID
1077699
Pris
950 kr