Filosofikafé - samtal om filosofiska frågor

Plats Stockholm

En lättsam och stimulerande ingång till filosofin, därtill övning i att förstå filosofiska texter. Du får möjlighet att diskutera filosofiska frågor, eviga och aktuella, i mindre grupper, med stöd och intro av kursledaren Palle Leth.

Boka kursen nu

Arbetssätt

Ämnet för dagen introduceras som kortföreläsning av kursledaren Palle Leth, därefter följer samtal och gemensamma diskussioner. Du får tillfälle att artikulera dina uppfattningar. Själva begreppet filosofikafé anger samtalsformen och att man kan prata i mindre löst sammansatta grupperingar.

Innehåll

Varje tillfälle tar vi oss an en stor filosofisk fråga. Teman för hösten är, men kan komma att ändras:

  • Kan man göra det onda?
  • Vad hindrar de förtryckta från att göra uppror mot förtryckarna?
  • Behöver vi andra för att bli till som människor?
  • Är ledan utvecklande?
  • Vad tjänar kriser till?
Som utgångspunkt för diskussionen bekantar vi oss först med några kontrasterande perspektiv på frågan i form av korta passager ur tänkarnas egna verk. Därefter är det deltagarnas egen diskussion som står i centrum.

Kursdatum

Kursdagtum ht 20: varannan torsdag 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12. Ingen kurs vecka 44.

Inga förkunskaper

Kursen kräver varken förkunskaper eller förberedelser.

Den vänder sig till alla som har en nyfikenhet på filosofiska frågor och vill pröva sina uppfattningar i mötet med filosofernas texter och de andra deltagarna.

Litteratur/material

Tillhandahålls av kursledaren vid varje tillfälle.

Kursledare

Palle Leth, fil. dr. i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet och Université de Paris-Est, forskar i språkfilosofi och tolkningsteori och har mångårig erfarenhet av undervisning i filosofi på högskolenivå.

Anpassning avseende Covid-19

Vi följer de rekommendationer och instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger för att minska smittspridningen i samhället. Vi anpassar gruppstorlekarna så att deltagarna inte är för nära varandra. Vi säkerställer hög nivå på städning av toaletter. Ifall det rådande läget gällande Coronavirusets spridning så kräver kan kursen komma att genomföras på distans. Du kommer i så fall att få information om detta.

Kursledare

Palle Leth

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
08 okt 2020 - 03 dec 2020
To 18:00 - 20:15
Tillfällen
5
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
15
Kurs-ID
1075177
Pris
1300 kr