Filosofi

Plats Göteborg

I den här kursen tittar vi på de stora frågorna inom den västerländska filosofin. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och en vilja att tänka stort.

Boka kursen nu

Vi går igenom hur filosofin uppstod, vad den handlar om och varför vissa problem hänger kvar genom årtusenden. Tonvikten ligger på argument, teorier och hur abstrakta resonemang kan kopplas till deltagarnas egen erfarenhet. Syftet är att göra metafysiska, kunskapsteoretiska och semantiska perspektiv begripliga och tillämpliga i vardagen.

Målgrupp
Intresserad allmänhet

Innehåll
Kursens upplägg speglar på ett ungefär filosofins historiska utveckling från antikens problemformuleringar via 1800-talets systembyggen till dagens specialisering. Exempel på vad som tas upp är bland annat:

  • Vitsen med att diskutera filosofiska frågor när vetenskapen ger svar
  • Skillnaden mellan filosofiska resonemang och övertygande retorik
  • Tekniker för att sätta ihop goda argument och plocka isär dåliga
  • Vad som räknas som kunskap och varför vissa saker inte går att veta
  • När en rättighet inte är en rättighet och hur en god gärning kan ställa till det
  • Förhållandet mellan upplevelse och verklighet

Arbetssätt
Föreläsningar varvas med diskussioner i seminarieform.

Litteratur/material Kursledarens eget material. I god tid inför varje tillfälle skickas studiematerial ut via e-post och papperskopior delas ut under sammankomsterna. Välkomna!

Niklas Rydberg

– För mig är filosofi i första hand ett slags begreppslig felsökning. Allt går ut på att ifrågasätta de alltför lätta svaren och att hitta de verkligt svåra frågorna. Utan dessa frågor hamnar vi vilse. Med dem har vi åtminstone något att jobba med.

Niklas Rydberg har kandidatexamina i teoretisk filosofi och i litteraturvetenskap. Han skriver på en masteruppsats om vaghet och lever för bra diskussioner.

Niklas Rydberg

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
05 okt 2020 - 09 nov 2020
Må 18:30 - 21:00
Tillfällen
6
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
18
Kurs-ID
1077445
Pris
1975 kr