Teckning Fortsättning

Plats Uddevalla

Tecknandet är en effektiv teknik för att öva sitt seende, sin förmåga att se någonting så som det verkligen ser ut. Vi går igen hur du tecknar stilleben, skuggor och mer. Kursen ges i Uddevalla.

Boka kursen nu
Tecknandet är en effektiv teknik för att öva sitt seende, sin förmåga att se någonting så som det verkligen ser ut. Speciellt för teckningsteknikerna är att de är jämförelsevis lätta att bära med sig. Den som bär med sig skissblock och penna har en hel värld att upptäcka.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla. Nybörjare får en introduktion i ämnet, orientering i olika material och tekniker. Undervisningen är individuell med genomgångar utifrån varje enskild deltagares nivå.

Mål
Du ska efter avslutad kurs känna till olika teckningstekniker och material, ha fått lust och mod att teckna och tränat ditt seende. Du ska ha fått en bra grund för att kunna arbeta vidare på egen hand eller fortsätta med en kurs i till exempel måleri, akvarell, kroki eller illustration.

Innehåll
Du får prova att arbeta med olika material som blyerts, kol, krita och tusch. Vi går igenom moment som syftning, perspektiv, valörer, gråskalan och mellanrumsformer. Vi arbetar med stilleben, porträtt och egna idéer.

Preliminär kursplan; Introduktion, prova på material och tekniker, att disponera en bildyta, komposition och förenkling, teckna stilleben, valör och volym, mellanrumsformer, collage, skissa, teckningen som anteckning, teckna människor i helfigur, bildrum, yta och djup, linjens och ytans uttryck, stoffteckning, att beskriva en känsla, hämta inspiration från olika konstnärers teckningar.

Undervisningsform
Studiecirkel med gemensamma genomgångar och uppgifter samt individuell handledning.

Litteratur/material
Material ingår inte i kursavgiften. Till första kurstillfället ska du ta med dig ritblock, minst A3-storlek, blyertspennor (gärna mjuka t ex 3B, 5B) och radergummi. Övrigt material går läraren igenom.

Utvecklingsmöjligheter
Teckningskurser går att kombinera med det mesta. Vill du lägga ner mycket tid och kraft kan vi föreslå vår konstlinje som finns som dag- eller kvällsskola.

Tips/mervärde
Det äldsta materialet för teckning är kol, redan grottmänniskorna tecknade med kol på grottväggarna. Att teckna med stift och flytande svärta har gjorts på flera håll i världen sedan mer än 2000 år. Bambu och fjädrar har skurits till, men redan romarna började tillverka stift av brons. I och med att det billigare stålstiftet började tillverkas under 1800-talet samtidigt som massproduktionen av papper kom igång fick konstnärer möjlighet att utveckla teknikerna.

Medverkande

Tommy Andersson

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Uddevalla. Tfn: 0522-777700

info.uddevalla@folkuniversitetet.se

Tid
03 nov 2020 - 15 dec 2020
Ti 18:00 - 20:30
Tillfällen
7
Studietimmar
21
Kurs-ID
1072624
Pris
2250 kr